Som et led i lovgivningen om liberalisering af affaldssektoren satte AffaldPlus sit forbehandlingsanlæg for madaffald til salg i efteråret. Det er nu solgt til lokale sjællandske investorer, der i samarbejde med virksomheden GreenLead, skal drive det videre. Målet er at øge kapaciteten af anlægget og øge genanvendelsen i regionen.

I fredags underskrev parterne den aftale, som forsegler salget af madbehandlingsanlægget (KOD-anlæg) Ved Fjorden 20, som har været ejet og drevet af AffaldPlus siden 2018. Salget sker i forlængelse af lovgivningen om en stærk privat genanvendelsessektor.

Anlægget producerer pulp fra hustandsindsamlet madaffald i AffaldPlus’ seks ejerkommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg. Pulpen bliver brugt i fremstillingen af biogas og restproduktet benyttes i landbruget til at gøde markerne.

GreenLead er ikke nye spillere i den cirkulære økonomi. Virksomheden står bag flere grønne omstillingsprojekter – både lokalt og internationalt – med bæredygtighed som omdrejningspunkt.

”Det er et enormt interessant anlæg. Pulpen er noget af det reneste i Danmark, hvilket er særligt attraktivt for landbruget. AffaldPlus har ikke måttet behandle erhvervsaffald, hvilket vi nu vil modtage med stor glæde, så kapaciteten kan øges,” forklarer den kommende administrerende direktør for anlægget, Kenneth Nyland, som har samlet de to investorer Søren Martin Nymand og Jakob Stausholm fra JS Bioenergi ApS bag projektet.

”Det er rigtig glædeligt, at der nu er kommet en afklaring på KOD-anlæggets fremtid. Særligt glædeligt er det, at anlægget kan fortsætte i sin nuværende form, fordi det netop er med til at øge genanvendelsesprocenten. Kommunernes genanvendelsesprocent er steget fra cirka 30% i 2018 til over 50 % i 2022 netop på grund af madindsamlingen,” forklarer direktør i AffaldPlus, Rikke Saltoft, som ser meget frem til samarbejdet.

Med salget af Næstved Madaffald ApS følger også aftalen om behandling af AffaldPlus’ seks ejerkommuners husstandsindsamlede madaffald frem til den 30. juni 2027 og for afsætningen af det behandlede madaffald (pulp). Derudover har Næstved Madaffald ApS indgået en lejeaftale for hallen, hvori KOD-anlægget er installeret samt en drifts- og serviceaftale om overvågning, drift og vedligeholdelse af anlægget.

Overtagelsen af Næstved Madaffald ApS, herunder KOD-anlægget med tilhørende kontrakter, sker med virkning fra 1. januar 2024.

 

Pressefoto