Politikerne har nu sat mål for den grønne elproduktion.

Kommunalbestyrelsen har den 11. oktober vedtaget et ambitiøst mål om, at lokal vedvarende energi skal kunne levere 1 million MWh el årligt fra 2030, hvilket er fem gange så meget strøm, som der blev brugt i hele Vordingborg Kommune i 2022. Efterspørgslen efter grøn energi vil stige markant i de kommende år. Der bliver flere elbiler og varmepumper i de private hjem. Samtidig stiger efterspørgslen efter grøn el fra virksomheder, der gerne vil etablere sig i vores kommune.

For at understøtte udviklingen ønsker politikerne nu, at der skal skrues op for antallet af solceller og land-vindmøller i kommunen. Ambitionen om mere grøn energi forventes samtidig at skabe mere erhvervsudvikling og dermed flere jobs lokalt.

Der er allerede planlagt for 450.00 MWh fra solceller, hvilket svarer til cirka 450 hektar, så ambitionen er allerede godt på vej. Der er mange hensyn, der skal afvejes, når der skal planlægges konkret for solceller og vindmøller, fx lovbestemte hensyn til natur, landskab og afstande til boliger, og der er lokale interesser og hensyn, der skal høres og om muligt indarbejdes. Der vil derfor løbende blive indkaldt til høringer og informationsmøder i takt med at nye projektforslag skal behandles.

Du kan se punktet blive behandlet i kommunalbestyrelsen via Vordingborg Kommune-TV her.

Kilde

Foto: ABW