På udvalgsmødet d. 7. september blev Børne- og Familieudvalget orienteret om den udarbejdede matrikelgennemgang på dagtilbudsområdet.

Der ses en tendens til at bosætningsmønstre i Vordingborg Kommune ændrer sig, og at der, både nu og fremadrettet, vil være en uoverensstemmelse mellem kapacitet og efterspørgsel i de nuværende daginstitutioner, hvis ikke der tænkes i nye rammer. Ændringen i bosætningsmønstre betyder, at der er et øget pasningsbehov i nogle områder af kommunen samtidig med, at der i andre områder er et mindre behov for kapacitet end tidligere.

Administrationen har som følge af ovenstående problematik igangsat en analyse, der skal anskueliggøre, hvilke udfordringer der skal løses, for at kvaliteten i de enkelte dagtilbud kan styrkes samtidig med, at en økonomisk bæredygtighed på dagtilbudsområdet sikres.

Som en del af den analyse, er alle matrikler gennemgået med henblik på en generel vurdering af bygningsmassens stand og de løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter, der er relateret til hver enkelt matrikel. Desuden er alle køkkener gennemgået med henblik på at afklare, om de kan kategoriseres som henholdsvis anretterkøkken eller produktionskøkken. Der er på nuværende tidspunkt ingen kommunale daginstitutioner i Vordingborg Kommune, der har madordning. Det har derfor været relevant at gennemgå køkkenerne, hvis det på sigt skal være en mulighed at etablere madordning i de kommunale daginstitutioner.

Kilde

Foto: ABW