100 borgere var mødt op i DGI-huset.

Torsdag aften summede det af aktivitet i DGI-huset. Her diskuterede cirka 100 borgere, hvad de mener politikerne skal lægge vægt på, når de skal beslutte, hvilke nye solcelle- og vindmølleprojekter, der kan etableres i kommunen.

Tre temaer var sat til debat:

  • Hvordan skal sol og vind fordeles – geografisk og størrelsesmæssigt?
  • Hvilke lokale gevinster kan der opnås?
  • Hvordan inddrages borgerne bedst i beslutningerne?

Diskussionerne var livlige ved bordene. Der var ikke stor uenighed om, at der skal komme flere solceller og vindmøller i kommunen. En af aftenens afstemninger viste, at 66% ønskede et mix af sol og vind, frem for kun solceller eller kun vindmøller. Kun 7% af deltagerne mente, at der slet ikke bør sættes flere vedvarende energianlæg op i kommunen.

I forhold til placeringen af solceller og vindmøller var mange optaget af, at de nye anlæg skal genere så få mennesker som mulig. Herudover lagde mange vægt på at beskytte naturen og se på, hvordan natur- og landskabsværdier måske kan styrkes lokalt, når anlæggene kommer.

Aftenens dialog trak dilemmaerne op og de mange inputs skal nu sammenfattes og indgå i de politiske drøftelser om placering og vilkår for nye solcelleparker og landvindmøller. Kommunen har i foråret indkaldt projektforslag til nye vedvarende energianlæg og her er der kommet projekter ind på etablering af i alt ca. 750 hektar solcelleanlæg og ca. 25 landvindmøller. Det er disse projektforslag politikerne konkret skal behandle i efteråret.

Når den konkrete planlægning går i gang, vil der blive flere muligheder for borgerne til at kommentere på projektforslagene, blandt andet gennem officielle høringer.

Kilde

Foto: ABW