Et nyt hold af brandkadetter i alderen 13 til 17 år har set dagens lys i Vordingborg kommune

De 16 unge i korpset vil i det kommende halve år stifte bekendtskab med førstehjælp, sikkerhed og brandbekæmpelse og ikke mindst, at udvikle et nyt og stærk fællesskab.

Trygfonden har netop tildelt Ungdomsskolen og 10. klasse en donation på 1.053.100 kr. til projektet, som forløber over de næste tre år. Hvert år etableres to brandkadet-hold, med opstart i hhv. september og marts. Efter endt kursusforløb optages kadetterne i Midt- og Sydsjællands Brand og Rednings ungdomskorps, hvor man kan fortsætte, til man fylder 18 år. Herefter er det muligt at gennemføre grundkurset for brandmænd.

Emilie Arvidsen, som deltog i det allerførste hold, i det pilotprojekt der blev gennemført i Vordingborg Kommune i foråret 2023, tøver ikke med at anbefale kurset til andre unge: ”Det har været en oplevelse for livet. Jeg har fået gode venskaber og har udviklet mig rigtig meget. Jeg har fået mere selvtillid, fordi jeg har lært mig selv bedre at kende og har prøvet en masse grænser af”, fortæller hun. ”Vi har et rigtig godt fællesskab, fordi vi laver en masse øvelser, som handler om, at vi skal stole på hinanden, og fordi vi griner og hygger.”

Emilie uddyber, at det blev nemmere at gå i skole, og at hun fik mere kampgejst, fordi der var noget at stå op til, og fordi hendes deltagelse i fællesskabet gjorde en forskel.

Et af formålene med projektet er netop, at de unge skal opleve sig som en del af et fællesskab, fortæller projektleder hos Ungdomsskolen og 10. klasse, Pernille Rasmussen: ”At være brandkadet er at indgå i et ambitiøst socialt og præventivt projekt, for unge, som måske mangler noget meningsfuldt at lave og som kunne få en interesse for beredskabet. 12 ud af de 14 brandkadetter, som deltog på pilotforløbet i foråret, er i dag en del af ungdomskorpset på brandstationen, så på den lange bane kan jeg sagtens forestille mig, at nogle fortsætter ad den vej i deres voksenliv,” fortsætter hun.

Det gælder også for Emilie, som gerne vil blive i beredskabsbranchen, enten inden for politi eller brand. Men først ønsker hun sig bedre viden om førstehjælp, mere øvelse i røgdykning og flere aktioner på vandet.

Kilde

Foto: ABW