Træerne har fået vokse værk – derfor omlægges fortove.

Vordingborg Kommune sætter pris på træer og gerne i bybilledet. Bytræer kræver god plads, både over og under jorden for at trives.

I Vordingborg by er der flere gader med bytræer. Grundtvigs Alle siger alene med sit navn, at her skal være plads til træer.

De nuværende bytræer er vokset ud af deres oprindelige rammer. Det betyder, at stammen og rødderne skubber til fliser og kantsten. De skæve og ødelagte fliser kan skabe dårlige forhold for gående og personer med funktionsnedsættelse.

Derfor bliver nogle af fliserne på fortove på H.I. Hansens Vej, Absalonsgade, Grundtvigs Alle fjernet, og erstattes med grus. Gruset vil med tiden bliver fast, og vil fremstå som almindelige grusstier i parker.

En omlægning af fliserne vil skade træernes rødder og dermed påvirke træernes generelle trivsel i en sådan grad, at der forventeligt vil blive tab af større grene og andre mistrivselsindikatorer til følge.

Opgaven med dette arbejde forventes påbegyndt i starten af maj 2022.

Kilde

Foto: ABW