Uddannelses- og beskæftigelsesudvalget har vedtaget en omlægning af den aktive beskæftigelsesindsats i Vordingborg kommune.

Omlægningen får den betydning, at man fremover vil have større fokus på såkaldt virksomhedsrettede tilbud, som blandt andet tæller virksomhedspraktikker og nytteindsatser. Derudover vil der fremover blive anvendt et større omfang af ordinære uddannelsesforløb end der benyttes i dag. Mentorforløb, jobsøgningsforløb og praktisk aktivering, som i dag er de mest anvendte redskaber i beskæftigelsesindsatsen, vil blive reduceret.

Den nye omlægning sker som følge af, at et flertal af partierne i Folketinget i 2020 indgik en aftale om ret til tidlig pension. Med aftalen blev det samtidig besluttet, at finansieringen blandt andet skulle findes ved at spare på den kommunale beskæftigelsesindsats.

Konkret betyder omlægningen og besparelserne på beskæftigelsesområdet, at Håndværkergården og Praktisk Service i Vordingborg Kommune lukker. Disse enheder har indtil nu har været brugt til aktivering af ledige borgere. Samtidig bliver antallet af medarbejdere i de såkaldte aktive beskæftigelsesindsatser beskåret med omkring 16 årsværk.

– ”Med vedtagelsen af den nye omlægning kommer vi til at stille anderledes krav til vores ledige fremover. Ledige som kan selv, skal meget mere selv. Vi kommer til at have øget fokus på virksomhedsrettede tilbud og ordinære uddannelsestilbud. Dette er en strategi, som vi mener og tror på, vil bringe endnu flere ledige borgere i arbejde. Samtidig er vi også berørte og kede af, at vi – som følge af de tvungne besparelser – er nødt til at sige farvel til dygtige medarbejdere i vores aktive beskæftigelsesindsats,” siger formand for Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget, Nikolaj W. Reichel.

Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget har samtidig godkendt, at administrationen arbejder videre med at etablere en model for den såkaldte nytteindsats, som skal være et redskab i den virksomhedsrettede indsats fremover.

Borgere, som er i aktivering i de indsatser som omlægges, vil blive orienteret via digital post eller telefonisk kontakt, og der vil i samarbejde med dem blive udarbejdet en ny plan mod beskæftigelse eller uddannelse.

Et flertal i Folketinget indgik i 2020 en aftale om ret til tidlig pension. Med aftalen blev det samtidig besluttet, at finansieringen skulle findes ved at spare på den kommunale beskæftigelsesindsats. Første delaftale medførte en samlet besparelse på 3 millioner kroner i 2022 i Vordingborg Kommune og herefter en årlig besparelse på 3,2 millioner kroner fra 2023 og frem. Med den anden delaftale forventes det, at Vordingborg Jobcenter skal finde yderligere besparelser for netto 2,5 millioner kroner i 2023 og 5,3 millioner kroner i 2024 og frem. I den anden delaftale indgår, at a-kasserne fra 2024 får ansvaret for de forsikrede ledige de første tre måneder af deres ledighedsforløb. Denne del af aftalen er endnu ikke udmøntet i lovgivningen. Det forventes dog, at det vil betyde besparelser på 1,2 millioner årligt fra 2024 og frem.

Kilde

Foto: ABW