Torsdag d. 28.4 var 8. klasserne fra Vordingborg kommunes folkeskoler samlet til et brag af en filmfestival med over 300 deltagere. Filmfestivalen var kulminationen på elevernes forløb hen over foråret, hvor de klassevis har produceret kortfilm.

Teatersalen på Vordingborg Uddannelsescenter dannede en fantastisk ramme for fremvisningen af de 14 kortfilm, eleverne i løbet af foråret har produceret. Fra scenen styrede Gitte Rask fra Professionshøjskolen Absalon slagets gang i højt humør, til lyden af jublen, hujen og trampen, hver gang en ny film blev vist frem.

Det var anden gang filmfestivalen Die Asta løb af stablen og den er navngivet efter den verdensberømte stumfilmsskuespillerinde Asta Nielsen. Ambitionen er at give eleverne kendskab til og erfaring med at arbejde med film som medie og forløbet indgår i 8. klassernes danskundervisning.

Skolechef Charlotte Grummes Gaard fortæller, at hun håber filmfestivalen kan etableres som en tradition og uddyber:

”Det kan noget særligt, når vi samler alle vores elever fra folkeskolerne; de lærer af hinanden og kan spejle sig i hinanden. Samtidig giver elevernes filmproduktioner et stærkt indblik i nogle af de mange tanker og følelser, muligheder og udfordringer, der kan røre sig blandt de unge mennesker.”

Temaet for årets filmproduktioner var ”Oprør” og det var væsentlige og alvorlige temaer, eleverne havde taget under behandling i deres film. Der var både gys og gru med perspektiver på vold, mobning, venskab, alkohol, stoffer, psykisk sygdom, karakterpres og fremtidsdrømme.

Vinderne er alle de modige elever

Som en del af filmfestivalen havde en kompetent jury bedømt elevernes film inden for en lang række kategorier. Derfor var der mange vindere og prisuddelingen var præget af høje klapsalver, der fik teatersalen til at sitre, mens prisuddelere gav deres begrundelse for, hvorfor de forskellige film var udpeget som vindere.

Vinderne af den mest prestigefyldte pris – prisen for bedste film – var Kalvehave Skole og Børnehus, der med filmen ”Briller eller ej” gav et indblik i, hvordan man i et klassefællesskab kan overkomme mobning.

Eleverne fra Kalvehave var glade og berettede om en proces, med rigtigt godt samarbejde, hvor alle har spillet en vigtig rolle. Ida, en af skuespillerne i ”Briller eller ej” fortalte efterfølgende, om processen :

“Jeg har lært ret meget om, hvordan man filmer og at man skal have mange vinkler med, og jeg er blevet meget bedre til at spille skuespil og være modig foran kameraet.”

Fra vindernes lærer Kasper Munch lød det, at han og hans kollegaer er ”pavestolte” af deres elever, som har været gode til at byde ind i processen med blik for, at alle eleverne er gode til et eller flere elementer i en filmproces.

I sin tale til alle de deltagende, sagde Borgmester Mikael Smed, at det var tydeligt, at alle eleverne havde arbejdet seriøst og lagt meget energi i filmproduktionerne. Borgmesteren sluttede af med at takke både lærere og elever for sammen at være modige og for i fællesskab at fortsætte med at være modige.

Kilde

Foto: ABW