17 kommuner har indgået en forsvarsalliance, som skal kæmpe for de aktive kaserner i regionen.

Region Sjællands 17 kommuner har indgået en fælles forsvarsalliance, som skal kæmpe for de aktive kaserner i regionen, når de mange milliarder i det kommende forsvarsforlig skal fordeles. Et af de fælles initiativer er en konference om fremtidens forsvar, som afholdes på Christiansborg tirsdag den 2. maj. Se programmet for konferencen på Christiansborg den 2. maj.

Hvis de kommende forsvarsforhandlinger resulterer i, at det det danske forsvar skal udvides med flere soldater og værnepligtige, så står kasernerne i Region Sjælland klar til at indkvartere dem. Det er det fælles budskab fra alle 17 kommuner i Region Sjælland, som er gået sammen om en fælles indsats for at gøre politikerne på Christiansborg opmærksom på, at der er masser af ledig kapacitet og gode muligheder for udvidelser på sjællandsregionens kaserner.

Det er Vordingborg Kommune og Slagelse Kommune, der har taget initiativ til den fælles regionale indsats.

Vordingborg Kaserne er gennem de seneste 20 år blevet renoveret for mere end 250 mio. kroner, og fremstår i dag som en af Danmarks mest velholdte og energiøkonomiske kaserner. Der er plads til at indkvartere yderligere 500 soldater udover de cirka 565 ansatte og værnepligtige, som i dag er på kasernen.

Flådestation Korsør i Slagelse er en af lokalområdets største arbejdspladser med cirka 1.000 an-satte. Flådestation Korsør er vært og basehavn for mange af Søværnets skibstyper. Flådestation Korsør har ledig kapacitet og plads til flere aktiviteter.

Gardehusarkasernen – også kendt som Antvorskov Kaserne – ligger i udkanten af Slagelse og kan huse op til 2000 mennesker. Kasernen huser størstedelen af Gardehusarregimentet, herunder Hesteeskadronen. 2. Brigades ho-vedkvarter, Løjtnantsuddannelsen og Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Inden for de næste par år etableres det multinationale divisionshovedkvarter Multinational Division North sig på kasernen.

I Odsherred Kommune ligger Marinestation Kongsøre, som er uddannelses- og hjemsted for Frømandskorpset og hjemsted for Søværnets Dykkertjeneste.

Som et af de første fælles initiativer inviterer kommunerne til en konference på Christiansborg med overskriften: Hvordan styrker vi det danske forsvar og skaber bedre forhold på kasernerne for vores soldater og værnepligtige?

Konferencen byder blandt andet på oplæg fra centerleder på Center for Militære Studier Kristian Søby Kristensen, Formand for Folk og Sikkerhed Torben Ørting Jørgensen og formand for Hærens Konstabel- og Korporal forening Tom Block. Derudover deltager tidligere brigadegeneral og nuværende medlem af Institut for Militær Analyse Carsten Rasmussen også i debatpanelet.

Vordingborg Kommunes borgmester Mikael Smed (S) deltager også på konferencen. Han håber på, at der blandt folketingets medlemmer vil være stor interesse for at deltage. ”Vi ved, at forsvarsforhandlingerne er ved at blive løbet i gang i disse uger, så det er et højaktuelt emne, og der er rigtig meget på spil. Vores budskab er, at de mange milliarder skal bruges klogt på nyt materiel og mere mandskab og ikke på mørtel og mursten. Lad os nu tage udgangspunkt i de kaserner, som allerede står klar og har plads, i stedet for at bruge pengene på nye dyre byggerier” siger Mikael Smed.

Det budskab bakkes op af Slagelses borgmester Knud Vincents (V), som også bliver blandt deltagerne på konferencen. ”Hvis vi skal have flere soldater og værnepligtige i det danske forsvar, så skal de placeres ud fra saglige og samfundsøkonomiske hensyn. ’Danmark i Balance’ skal også indtænkes i beslutningerne. Region Sjælland er den region med færrest statslige arbejdspladser pr. indbygger, og da der samtidig er en tendens til at det danske forsvar placeres vest for Storebælt, så er der rigtige mange gode argumenter for at kasernerne i Region Sjælland tænkes ind i det kommende forsvarsforlig” siger Knud Vincents.

Kilde

Foto: ABW