Flextur ophører som kommunalt tilbud.

På grund af den økonomiske situation i Vordingborg Kommune har politikkerne besluttet, at Flextur skal ophøre som kommunalt tilbud. Flextur er blot én af i alt seks kørselsordninger, som Movia tilbyder under fællesbetegnelsen ’Flextrafik’.

Flextur er et åbent tilbud til alle og kan bedst sammenlignes med en billig ’taxa-ordning’, hvor kommunen betaler noget af regningen. Flextur forventes at ophøre som tilbud i Vordingborg Kommune pr. 1. september 2023.

De øvrige kørselsordninger til visiterede borgere i Vordingborg kommune fortsætter. Det gælder både ’Flexhandicap’ og ’Flexkommune’. ’Flexpatient’ fortsætter også som hidtil, men er et regionalt tilbud.

  • Flexhandicap er for svært bevægelseshæmmede, blinde og stærkt svagsynede. Tilbuddet skal søges hos Vordingborg Kommune.
  • Flexkommune er for kørsel til læge/speciallæge for personer, der ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Tilbuddet skal søges hos Vordingborg Kommune.
  • Flexpatient er for kørsel til sygehus for personer, der ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Tilbuddet skal søges hos Region Sjælland.

Læs nærmere om, hvordan tilbud søges mv.

Kilde

Foto: ABW