​Nedtællingen er begyndt. Fra i morgen, lørdag den 1. oktober, træder det nye fælles telefonnummer til hurtig hjælp ved sygdom og skade i kraft. 1818 fungerer som fælles telefonisk indgang til både lægevagt, skadestue og psykiatrisk akutmodtagelse.

– Det skal være nemt at komme i kontakt med akutområdet. Fremover skal man kun huske fire cifre. Jeg tror på, at 1818 kommer til at ligge på rygraden, så ingen er i tvivl om, hvordan de nemt får den rette, hurtige hjælp fra sundhedsvæsnet, når der er behov for det, siger regionsrådsformand Heino Knudsen, der understreger, at man fortsat skal ringe 1-1-2 ved akut livstruende situationer.

Hvis man efter 1. oktober ringer til et af de tidligere akutnumre, vil man i en overgangsfase automatisk blive omstillet til 1818. Her møder man en indtalt besked med anvisning om fremover at ringe 1818, inden man viderestilles direkte til den opkaldte akutfunktion.

Overtager også hele lægevagten

Samme dag, som det nye fælles akutnummer træder i kraft, overtager Region Sjælland det fulde ansvar for lægevagten i regionen.

– Tryg og nem adgang til lægevagt for alle er en afgørende prioritet for Regionsrådet i Region Sjælland. Alle i vores region skal have adgang til hjælp tæt på hjemmet, og det har vi sikret med i alt 11 lægevagtskonsultationer geografisk fordelt ud over regionen, siger Heino Knudsen.

Siden september 2021 har Region Sjælland haft ansvar for de lokale lægevagtskonsultationer, og med det samlede akutnummer 1818 overtager regionen ansvaret for hele lægevagten. Med 1818 er der tale om et helt nyt setup for akuthjælp i Region Sjælland, som går i luften natten til lørdag. Forberedelserne har været i gang længe, og alle mulige scenarier er tænkt igennem. Det kan dog ikke udelukkes, at der eksempelvis kan opleves udfordringer, når et nyt og så omfattende koncept lanceres, men Region Sjælland er klar til at løse alle de situationer, der måtte opstå.

Udover læger vil sygeplejersker og paramedicinere, det vil sige særligt uddannede ambulancebehandlere, også indgå i lægevagten.

– Det er afgørende for mig, at lægevagten i 1818 er bemandet med læger, men samtidig supplerer vi med andre sundhedsfaglige kompetencer, så vi udnytter ressourcerne bedst og skaber et godt og trygt tilbud til vores borgere i hele Region Sjælland, siger Heino Knudsen.

Særligt uddannede ambulancebehandlere kan køre ud til borgernes eget hjem og hurtigt stille den rigtige diagnose med bl.a. nyt måleudstyr. Og i mange tilfælde starte behandlingen på borgerens egen adresse.

Fakta

​1818 erstatter og samler de seks forskellige telefonnumre, der i dag er på akutområdet til lægevagten (herunder sundhedsrådgivningen), skadestuen og psykiatrisk akutmodtagelse.

1. september modtog alle borgere i Region Sjælland, der var fyldt 15 år, et brev i e-Boks eller postkassen med besked om det nye fælles nummer til akuthjælp.

Efter aftale med PLO Sjælland har regionen allerede siden september 2021 haft ansvar for de mindre, lokale lægevagtskonsultationer, men nu træder anden og sidste fase af aftalen i kraft, så regionen også overtager ansvaret for de lægevagtskonsultationer, der ligger i forlængelse af sygehusene i de større byer.

Kilde

Pressefoto