Genbrugs- og haveaffaldspladserne får flotte karakterer i AffaldPlus’ nyeste tilfredshedsundersøgelse. Resultaterne viser en høj grad af miljøbevidsthed blandt borgerne, som mener, at AffaldPlus’ indsats i forhold miljø, klima og socialt ansvar har stor betydning:

Med en score på 6 ud af en skala på 7 er den overordnede tilfredshed med AffaldPlus gået frem siden vores undersøgelse i 2019. Og når det gælder specifikke områder som fx genbrugspladser, haveaffaldspladser og henteordning for storskrald/haveaffald ligger vi i bedste kategori, nemlig ’Fremragende’. Alt i alt er rapportens resultater god læsning for AffaldPlus, og vi glæder os især over, at vores indsatser i forhold til miljø, socialt ansvar, genanvendelse og klima resulterer i tilfredse borgere.

”Vi har igennem flere år arbejdet meget med bæredygtighed i vores daglige arbejde, så det er dejligt at få bekræftet, at det også er noget, borgerne lægger vægt på. Og så er det skønt at se, at borgerne har tillid til, at vi løser opgaverne på en god måde”, siger Poul A. Larsen, bestyrelsesformand for AffaldPlus.

”Vores borgere er ’nysgerrige’ på den gode måde og vil gerne have mere information”, siger Niels Damgaard, kommunikationschef i AffaldPlus.

”Det ved vi, og derfor er vi også til stede på mange forskellige kanaler og kommunikerer dagligt med rigtig mange mennesker både via telefon, mail, google og facebook. Vores nyhedsmail når fx ud til over 14.000 borgere hver måned. Desuden klæder vi vores genbrugsvejledere godt på til at kunne fortælle borgerne, hvorfor deres sortering gør en forskel. Så vi gør rigtig meget, men selvfølgelig er god kommunikation fortsat et indsatsområde for os”.

Efterlyser mere information
I undersøgelsen spørger vi vores borgere om deres holdning til affald og genbrug. Og miljøbevidstheden er ret høj: Over 90 % går op i at sortere deres affald korrekt og mener, at vi skal genanvende så meget som muligt. Men borgerne efterlyser samtidig mere information om, hvad der sker med affaldet.

Kort om undersøgelsen
• AffaldPlus scorer 6 ud af 7 i overordnet tilfredshed
• Mere end tre ud af fire har tillid til, at AffaldPlus behandler det indsamlede affald forsvarligt i forhold til klima, miljø og genanvendelsesmuligheder
• Den generelle tilfredshed med genbrugspladserne ligger på 6,1 ud af 7. 81 % mener, at vores genbrugsvejledere er servicemindede
• Gennemført i oktober 2023 af analyseinstituttet Interresearch
• 5000 tilfældige borgere blev inviteret til at deltage. Svarprocenten var 26 %

Du kan læse mere her

Foto: ABW