Så nåede vi den 24. december, og vi ønsker jer alle en dejlig juleaften med Ingemanns smukke salme:

Julen har bragt velsignet bud.
Nu glædes gamle og unge:
Hvad englene sang i verden ud,
Nu alle små børn skal sjunge.
Grenen fra livets træ står skønt
Med lys som fugle på kviste.
Det barn, som sig glæder fromt og kønt,
Skal aldrig den glæde miste.

Glæden er jordens gæst i dag
Med himmelkongen den lille.
Du fattige spurv! Flyv ned fra tag
Med duen til julegilde!
Dans, lille barn, på moders skød!
En dejlig dag er oprunden:
I dag blev vor kære Frelser født
Og Paradisvejen funden.

Frelseren selv var barn som vi,
I dag han lå i sin vugge.
Den have, Guds engle flyve i,
Vil Jesus for os oplukke.
Himmerigs konge blandt os bor,
Han juleglæden os bringer,
Han favner hver barnesjæl på jord
Og lover os englevinger.

Redaktionen er tilbage på fuld kraft den 2. januar, men vi kigger også i postkassen i ny og næ mellem jul og nytår. Send som altid jeres opslag til redaktionens mail.

Foto: SDL