For at få dansk statsborgerskab skal du i en deltage i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni for at få statsborgerskab

Hvornår afholdes grundlovsceremonien?

Næste grundlovsceremoni afholdes mandag den 19. juni 2023 kl. 14.30 i byrådssalen på Vordingborg Rådhus, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Er du i følge loven anført som bosiddende i Vordingborg Kommune, og er dit statsborgerskab betinget af, at du deltager i grundlovsceremonien, modtager du en personlig invitation.

Om ceremonien

Ved grundlovsceremonien bydes ansøgere om dansk statsborgerskab velkommen. Ansøgeren skal til ceremonien underskrive en erklæring om, at ansøger vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati og herefter give hånd til borgmesteren.

Ceremonien er kun for borgere der er bosiddende i Vordingborg Kommune.

Tilmelding

For at tilmelde dig grundlovsceremonien, skal du skrive en sikker mail til post@vordingborg.dk via Borger.dk

I mailen bedes du oplyse:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • Antal gæster du ønsker at medbringe

I emnefeltet bedes du skrive ”Tilmelding til grundlovsceremoni”.

Tilmeldingsfristen er senest torsdag den 1. juni 2023, og det er alene personer, der er bosat i Vordingborg Kommune, der kan tilmelde sig ceremonien.

Tro- og loveerklæring

Udlændinge- og Integrationsministeriet skal have modtaget din udfyldte og underskrevne erklæring senest 10 hverdage før, du skal deltage i en grundlovsceremoni.

Du finder blanketten her

Legitimation

Du skal medbringe gyldig legitimation med foto. Gyldig legimitation skal være en af de tre nedenstående ting:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af en af ovenstående gyldige legitimationer, skal du søge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Når du har deltaget i grundlovsceremonien, vil du få udleveret dit statsborgerretsbevis som dokumentation for, at du er blevet dansk.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Læs om Lovforslag om indfødsret (statsborgerskab) på Folketingets hjemmeside.

Kilde

Foto: ABW