Hvem holder øje med havet omkring os? Hvordan undersøger Miljøstyrelsen havets tilstand?
Vi sætter fokus på havet og naturtilstanden i vores lokalområde med et foredrag af Benny Ludvigsen Bruhn (civilingeniør) og Jakob Ole Larsen (tekniker) – Miljøstyrelsen Sjælland (Nykøbing F.). Begge arbejder med planlægning af det marine overvågningsprogram, beregning og kvalitetssikring af data i lokalområdet. Benny L. Bruhn har gennem mange år også arbejdet med planlægning af det nationale marine overvågningsprogram, mens Jakob O. Larsen har stor erfaring med indsamling af data, herunder specialist i vegetationsundersøgelser udført med paravanedykning.

Miljøet i farvandene omkring Sydsjælland har været overvåget i mere end 30 år. Dette foredrag ser på nogle af de resultater, der er opnået igennem de 30 år. Noget af det, der påvirker miljøtilstanden i farvandene er tilførslen af næringsstoffer i form af kvælstof og fosfor. Disse næringsstoffer stimulerer væksten af alger (fytoplankton) og planter i havet, og derved spiller mængden af næringsstoffer en stor rolle for, hvordan miljøtilstanden er i havet.

Der har i de sidste 30 år været gjort en stor indsats for at begrænse tilførslen af disse næringsstoffer til havet. Spørgsmålet er, hvordan indsatserne har påvirket mængden af næringsstoffer i de danske farvande. Der vil i foredraget blive vist grafer, der illustrerer, hvordan mængden af næringsstoffer har påvirket mængden af alger i vandet. Mængden af alger måles ved at måle på mængden af klorofyl i vandet. På havbunden vokser der planter med rødder i havbunden, blandt andet ålegræs. Den marine bundvegetation er meget afhængig af vandets klarhed, dvs især mængden af alger i vandet. Ved store mængder af alger skygges bundvegetationen væk.

I farvandene omkring Sydsjælland bliver bundvegetationen (primært ålegræs) overvåget ved dykning og i forbindelse hermed optages der video af det dykkeren ser. Der kan være stor forskel på, hvordan det ser ud fra område til område, og man får umiddelbart et indtryk af, hvilke forhold de rodfæstede planter har i de forskellige områder.

Arrangeres i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Gratis adgang med billet.

Billetsalg

Vordingborg Bibliotekerne benytter leverandøren Place2book til salg af billetter, hvilket betyder, at dine personoplysninger registreres hos Place2book.

Vil du vide mere om deres privatlivspolitik inden du køber billetter, kan du læse privatlivspolitikken her persondata.

Bestil billetter

Kilde

Foto: ABW