Tidsplanen for opførelsen af det nye Rådhus i Vordingborg kommune er blevet rykket.

Vordingborg Kommunes medarbejdere, foreninger og borgere må væbne sig med yderligere tålmodighed, før de kan tage det nye rådhus – Borgernes Hus i brug.

Ifølge den senest justerede tidsplan skulle det nye rådhus – Borgernes Hus stå klar medio oktober 2023. Men hovedentreprenøren GVL har nu meddelt Vordingborg Kommune, at de først kan levere et helt færdigt hus medio marts 2024. Vordingborg Kommunes byggerådgiver Rambøll er lidt mere forsigtig i sin vurdering og har meldt ud, at byggeriet muligvis først står færdigt til indflytning i 2. kvartal 2024.

Direktør i Vordingborg Kommune Mads Young Christensen er ærgerlig over, at det nye rådhus – Borgernes Hus sandsynligvis først kan tages i brug i løbet af forsommeren 2024. ”Hele grundlaget for beslutningen om at bygge det nye rådhus – Borgernes Hus bygger på, at vi kan opnå en række fordele ved at samle vores medarbejdere i ét hus – både i forhold til arbejdsmiljø, borgerbetjening, energiforbrug og en bedre udnyttelse af vores kvadratmetre i de kommunale bygninger. Så vi ser selvfølgelig meget frem til at kunne åbne huset for vores medarbejdere, foreninger og borgere, så hurtigt som muligt” siger Mads Young Christensen. Han oplyser samtidig, at der mellem Vordingborg Kommune og hovedentreprenøren er uenighed om årsagen til forsinkelsen, og om hvem der bærer risikoen for denne. Der pågår derfor en proces parterne imellem i forhold til at få afklaret, hvordan uenighederne skal håndteres.

Når det nye rådhus – Borgerne Hus står klar, skal det rumme knap 400 medarbejdere fra Vordingborg Kommune, som i dag sidder spredt på flere forskellige lokationer rundt i kommunen. Udover at samle flere borgernære funktioner under samme tag arbejdes der også løbende på at give plads til, at kommunens foreninger kan benytte flere af husets faciliteter.

Kilde

Foto: ABW