Nu er det tid til at indstille til Årets Idrætspriser 2022. I år kan der indstilles til tre forskellige priser, og dommerkomiteen uddeler selv en fjerde pris. Deadline for indstillinger er den 31. marts 2023.

Idrætshøjskolen Bosei lægger hus til, når idrætsfolk i Vordingborg Kommune fejres ved en stor fest torsdag den 11. maj 2023. I samarbejde med Vordingborg Idrætsråd, Møns Bank, Øernes Revision, Feriepartner Møn-Stevns og SuperBrugsen Lendemark uddeles en række idrætspriser.

Årets idrætsforening
Denne pris uddeles til 3 idrætsforeninger eller en idrætsafdeling i en flerstrenget forening, der har gjort et ekstraordinært stykke foreningsarbejde i 2022 til gavn for foreningen og dens medlemmer. Modtagerne er foreninger/idrætsafdelinger, som arbejder fremadrettet for sine medlemmer og sørger for, at der er trivsel og sammenhold i foreningen. Hovedprisen er på 15.000 kr. og derudover uddeles der henholdsvis 7.500 kr. og 5.000 kr. til nr. 2 og 3.

Årets idrætsleder
Prisen til ”årets idrætsleder” er på henholdsvis 5.000 og 2.500 kr. til nr. 1 og 2, og tildeles en idrætsleder, der gennem en årrække har ydet en særlig frivillig og uegennyttig indsats som leder i en af Vordingborg Kommunes idrætsforeninger. Modtageren er prototypen på en foreningsleder, der har fokus på hele foreningens ve og vel. Det vil ikke være et krav, at modtageren stadig er aktiv.

Årets idrætstalent
”Årets idrætstalent” er en person eller et hold, der har ydet en ekstraordinær præstation, eller en indsats udover det sædvanlige i 2022. Modtagerne profilerer sin aktivitet og har et potentiale, der kan videreudvikles. Modtagerne skal være medlem af en forening i Vordingborg Kommune eller bosiddende i Vordingborg Kommune. Hovedprisen er på 15.000 kr., og derudover uddeles der 10.000 kr. og 5.000 kr. til nr. 2 og 3.

Årets skulderklap
Denne pris gives til en person, et hold eller en forening, der har gjort noget særligt for kammeratskabet, omsorg, sammenholdet og kampgejsten i en af Vordingborg Kommunes Idrætsforeninger. Prisen er på 5.000 kr., og er udenfor indstilling, idet det er dommerpanelet, der udvælger vinderen.

Indsendelse af kandidater
Deadline for indstillinger er 31. marts til Vordingborg Idrætsråd på mailadressen:

info@vordingborgidrætsråd.dk – vedhæft meget gerne et godt foto og evt. også et videoklip.

Foreningerne i kommunen kan indstille Årets Idrætstalent samt Årets Idrætsleder, mens alle kan indstille til Årets Idrætsforening.

Og så til fest!
Selve idrætsprisfesten afvikles som nævnt torsdag den 11. maj, og der vil være mulighed for spisning fra kl. 17.30. Prisen er 199 kr. pr. person for en buffet bestående af flere slags kød, kartofler og salater inkl. drikkevarer samt kaffe og kage.

Spisningen er med til at skabe en festlig ramme om hædringen af atleter og prismodtagere og kan bruges af foreningerne som en god aflønning af de frivillige kræfter rundt omkring i foreningerne. Bestilling af spisebilletter sker på

Kilde

Foto: ABW