Det er tiden, hvor invasive planter som fx bjørneklo, flyvehavre, vild pastinak m.fl. dukker op.

Planterne skal altid opbevares og transporteres i lukkede, klare sække. På genbrugspladsen skal de afleveres i ‘rest efter sortering’. På den måde undgår vi spredning af frø.

Husk altid at kontakte personalet, inden du afleverer invasive planter.

Læs mere her