Vil du være med til at etablere lokal stevnrevnsforening?

Alle interesserede inviteres hermed til et informationsmøde om etablering af en stenrevsforening på Møn:

Torsdag d. 31. august kl. 16-18 på Fanefjord Skovpavillon, Fanefjord Skovvej 6, Askeby

Initiativtagerne bag mødet er Danmarks Sportsfiskerforbund / Møns Sportsfiskerforening i samarbejde med Vordingborg Kommune og Møn UNESCO Biosfære.

Mødet afholdes som led i en indsats, der sætter fokus på forbedring af havnatur og biodiversitet i kystvandene omkring Møn og de omkringliggende øer. Målet med mødet er afsøge muligheden for at etablere en forening, hvis primære formål er naturgenopretning gennem at genskabe tidligere stenrev omkring Møn. I første omgang er der fokus på genetablering af et stenrev, der lå kystnært imellem Lægehuk og Fanefjord.

Rundt omkring i Danmark ser vi i disse år fremkomsten af lokale stenrevsforeninger (bl.a. v. Køge Bugt, Als og Gribskov) som arbejder for at etablere forgangne tiders stenrev for at forbedre forholdene for havmiljøet. Eller ligefrem naturparker, som Naturpark Lillebælt.

Danmarks Sportsfiskerforbund ser genetableringen af de store lavvandede rev ud for Møns sydvestlige hjørne som en kæmpe chance til at genetablere et unik stykke havmiljø i Danmark. Området har været et kæmpe strømsted, hvor Østersøen løber ud i Grønsund. Et sådant strømvand er en naturlig magnet på alle typer liv, lige fra de mindste krebsdyr til havpatterdyr som marsvin og sæler. Vores vision indbefatter både formidling af naturværdien og monitorering af tilstanden før og efter. Danmark er geografisk placeret som et strømsted imellem Østersøen og Skagerak, og et af de steder hvor det tydligst ses er netop ved Vestmøn og Nordfalster.

I Vordingborg Kommune og Møn UNESCO Biosfære ønsker vi at samarbejde med lokale foreninger, virksomheder og borgere om sådanne indsatser, og støtter derfor op om etableringen af sådan en forening.

Møn UNESCO Biosfære deltager i et netværk af 8 biosfæreområder rundt om Østersøen Biosphere for Baltic, hvor vi har ansøgt EU Interreg Baltic Sea om midler til at arbejde med etablering af stenrev. Og vi har netop fået godkendt projekt ”Supported by Nature’, hvor der er et budget på 5 mio. kr. til at etablere et lærings- og demonstrationsstenrev i kystvandene omkring Møn.

Tilmelding til arrangementet på følgende mailadresse: biosfaere@vordingborg.dk
Vi glæder os til at se jer.

Program:

16.00 Velkomst v. Danmarks Sportsfiskerforbund og Vordingborg Kommune
16.10 Formålet med en lokal stenrevsforening v. Danmarks Sportsfiskerforbund
16.20 Forholdene i lokale kystvande v. Vordingborg Kommune Natur og Miljø
16.35 Erfaringer fra Køge Bugt Stenrevsforening v. Allan Scheller
17.00 Pause: Kaffe og kage
17.15 ”Supported by Nature” – Interreg-projekt med fokus på stenrev omkring Møn v. Møn UNESCO Biosfære
17.25 Forslag til formål og vedtægter for den ny forening v. Danmarks Sportsfiskerforbund
17.35 Dialog og tilmelding til stiftende generalforsamling
17.55 Fremtid og næste skridt

Kilde

Foto: ABW