Region Sjælland udvider undersøgelse af benamputerede patienter, så alle patientforløb 10 år tilbage gennemgås.
​Undersøgelsen af benamputeredes patientforløb udvides, så alle patientforløb 10 år tilbage gennemgås. Undersøgelsen vil både omfatte patienter, som er set af en karkirurg forud for amputation, og patienter, som ikke er set af en karkirurg forud for amputation.

Det har Forretningsudvalget netop besluttet på baggrund af en indstilling fra administrationen i regionen. I alt er der tale om en undersøgelse af cirka 2000 patientforløb. Amputationer på grund af kræft eller traume (ulykke) indgår ikke.

– Nu tager vi et ekstra skridt og sørger for, at alle relevante patientforløb de seneste 10 år i denne særlige sag undersøges, så vi kan vejlede patienter og pårørende, der kan have ret til erstatning, til at få afprøvet deres sag, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

En undersøgelse af alle patientforløb 10 år tilbage svarer til Region Midtjyllands undersøgelse.

Første del af journalgennemgang drøftet

Udvidelsen af undersøgelsen er helt i tråd med den aftalte politiske proces. I forbindelse med Forretningsudvalgets vedtagelse af en handleplan igangsat 9. august 2022 for hele det karkirurgiske område, hvor en undersøgelse af en række patientforløb indgik, var Forretningsudvalget enige om, at man var klar til at undersøge flere patientforløb.

I første omgang har Region Sjælland undersøgt patientforløb fra 2019-2022, hvor patienten ikke er set eller vurderet af en karkirurg et år forud for amputationen. I alt 150 forløb blev vurderet, og her blev fundet fem patienter, hvor der er tvivl om, hvorvidt deres amputationer kunne have været undgået eller udskudt.

Efterfølgende har administrationen, som aftalt med regionens politikere, drøftet resultaterne med relevante aktører. Det er på den baggrund, at undersøgelsen nu udvides.

Ny model for uvildighed

Derudover er Forretningsudvalget enige om, at der i forlængelse af debat om regionernes undersøgelser skal tages ekstra tiltag for at sikre uvildighed om undersøgelserne.

Regionens administration vil i den forbindelse gå i dialog med de øvrige regioner og relevante styrelser for at finde en model for journalgennemgangen, der sikrer uvildigheden i den udvidede journalgennemgang.

Dette indebærer også, at der skal indgås en aftale med en statslig myndighed eller en/flere regioner om gennemgang af patientforløbene fra Region Sjælland.

– Hverken vi eller andre ønsker, at der sås tvivl ved vurderingerne og uvildigheden. Patienter, som har fået foretaget benamputation, skal ikke være i tvivl om uvildigheden i vores undersøgelse, og derfor ønsker vi i denne særlige sag at få andre til at gennemgå patientforløbene fra Region Sjælland, siger Heino Knudsen.​

Kilde

Foto: ABW