I den kommende tid tynder man ud i læbælter, småbevoksninger og skove.

Disse plejetiltag er er en almindelig driftsopgave og udføres for at give de tilbageværende træer mere plads til at vokse sig større og udvikle deres kroner, så man i fremtiden får flotte fuldkronede træer.

Det kan se voldsomt ud lige efter udtyndingen er udført, men da der nu kommer lys og luft til jordbunden igen, vil det give det plads til nye selvsåede træer, buske og andre planter.

Udtyndingerne fortages i følgende områder; Tuborgstien i Stensved, det kommunale læhegn mellem Kirsebærvej og Skovhusevej i Stensved, langs Ulvshalevej, Nymarksvej, Skydebanevej i Stege, og på Stege Skole, slutteligt i Hundredmeterskoven i Ørslev.

Berørte naboer vil blive informeret om tidspunkt og varighed af opgaven via deres e-Boks. Ved arbejdet langs Bakkebøllestien, samt i et læbælte ud til Københavnsvej ved industriområdet, bliver der ikke sendt information til borgere i e-boks.

Man opfordrer til, at der vises hensyn til maskinførerne, ligesom de vil vise hensyn til færdsel i området. Det er vigtigt at holde god afstand til de store maskiner, når de kører. Der afspærres efter reglerne, og vil dagligt blive ryddet op og skabt nødvendig passage, hvor dette er nødvendigt.

Man håber at I ikke bliver generet af arbejdet og man bestræber sig på at få udført opgaven så hurtigt som muligt, så man i larmer så kort tid som muligt.

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til afdelingen for Vej, Natur og Miljø på telefon 55 36 25 70.

Foto: ABW