Kunderne er generelt godt tilfredse med kørselsordningerne i Movias flextrafik. Den årlige kundeundersøgelse fra analyseinstituttet Megafon viser, at flere end otte ud af ti kunder overordnet er tilfredse eller meget tilfredse med flextrafik.

83 pct. af kunderne er overordnet tilfredse eller meget tilfredse med de forskellige kørselsordninger i Movias flextrafik. Det fremgår af en ny kundeanalyse, som Megafon har foretaget for Movia i slutningen af 2022.

86 pct. af kunderne oplever, at Movia i høj grad eller meget høj grad giver dem en tryg og sikker rejse. Det er i forhold til tryghed en lille stigning på tre procentpoint i forhold til sidste års kundeundersøgelse.

Overordnet ligger andelen af meget tilfredse og tilfredse kunder i Movias flextrafik på niveau med 2021 og årene 2018 og 2019. Mens kundetilfredsheden toppede i 2020 med 88 pct., hvor Movia under samfundets corona- nedlukninger indførte solokørsel med blot én kunde i hver vogn.

Ser man på kørselsordningen med flest kunder – flexhandicap – kan man se en fremgang af “meget tilfredse” kunder. Ud af de 83 pct. tilfredse kunder i flexhandicap er 47 pct. meget tilfredse. Det er en fremgang på syv procentpoint.

Movia spørger i den årlige kundeundersøgelse om blandt andet kundernes tilfredshed med chaufførens service og kørsel, om man blive afhentet og ankommer som aftalt, om kunderne har en tryg og sikker rejse og om flextrafikbilerne fremstår rene, vedligeholdt og sikre.

Movias flextrafikchef Jens Peter Langberg glæder sig over det stabilt høje niveau af kundetilfredshed i flextrafikken.

“For Movia er det vigtigt, at kunderne oplever, at de får en tryg og sikker rejse med flextrafik. Vi glæder os derfor over, at kundernes tilfredshed overordnet ligger stabilt og pænt og på den rigtige side af de 80 pct. Især kan vi se, at kunderne generelt er meget tilfredse, når vi spørger til forholdene under den senest kørte tur. Her får chaufførerne en rigtig fin bedømmelse, og det vil vi gerne rose dem for,” siger Jens Peter Langberg.

Fakta

•    Megafon har gennemført kundeundersøgelsen for Movia i perioden 2. til 10. november 2022. Undersøgelsen baserer sig på 1.001 telefoninterview.

•    Når kunderne bliver spurgt til deres seneste tur med flextrafik, ligger tilfredsheden helt i top. Her svarer 97 pct. af kunderne, at de er helt eller delvist enige i, at bilen fremstod vedligeholdt, ren og sikker. 95 pct. er delvist enige/helt enige i, at chaufføren kørte forsvarligt. 94 pct. svarer, at chaufføren var villig til at hjælpe dem ind/ud af bilen, hvis de havde behov for det. Mens 98 pct. følte sig korrekt og forsvarligt fastspændt under turen.

•    Næsten 8 ud af 10 af kunderne – 79 pct. – svarer, at de i høj/meget høj grad synes, at Movia er gode til at hente og bringe dem til tiden. Tilfredsheden i forhold til Movias regelmæssighed er steget med fire procentpoint siden 2021.

•    Kundeundersøgelsen omfatter Movias flextrafik kørselsordninger: Flexhandicap, Flexkommune, Flextur, Flexrute, Plustur og Flexpatient for de to regioner Region Sjælland og Region Hovedstaden.

•    Megafon vurderer generelt for undersøgelsen i 2022, at Movias flextrafiks resultater må anses som meget flotte. De samlede resultater for alle ordninger er enten på samme niveau eller forbedret i forhold til 2021.

 

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen