Kommunalbestyrelsen har indgået en aftale om tilpasning dagtilbudskapaciteten

En samlet kommunalbestyrelse har på møde den 26. april 2023 indgået aftale om tilpasning af dagtilbudskapaciteten. Beslutningen indebærer for nuværende lukning af Lendemarke Børnehus med virkning fra den 1. august 2023.

Børne- og Familieudvalget besluttede i foråret 2022 at igangsætte en analyse af dagtilbuds-området, hvor der i en længere periode har været for stor pladskapacitet sammenlignet med antal børn i kommunen. Beslutningen om lukning af Lendemarke Børnehus skal sikre, at Vordingborg Kommune fremadrettet har dagtilbud de rigtige steder med den rigtige kapacitet. Endnu vigtigere, skal beslutningen være med til at sikre, at der også fremadrettet kan opretholdes en høj faglig pædagogisk kvalitet i kommunens dagtilbud.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 14. december 2022 at sende et forslag til lukning af Børnehuset Æblehaven, Børnecentret Lærkereden samt Lendemarke Børnehus i høring. Beslutningen om lukning af Børnehuset Æblehaven og Børnecentret Lærkereden er dog udsat indtil der er afklaring omkring etablering af naturtilbud eller andre lokale løsninger for den videre drift af de to dagtilbud. Sagen genoptages senest med udgangen af 2023.

”Den store overkapacitet i flere af vores dagtilbud, har betydning for forudsætningerne for at kunne opretholde en høj faglig pædagogisk kvalitet. Det har været en meget svær beslutning at skulle tilpasse dagtilbudskapaciteten og lukke dagtilbud, fordi vi ved at det har stor betydning for borgernes hverdag at der ligger et dagtilbud i nærheden. Derfor har vi også afsøgt alle andre muligheder i dialog med mange forskellige aktører og også prioriteret en lang høringsproces. Udsættelsen af beslutning om Børnecentret Lærkereden og Børnehuset Æblehaven er ligeledes et udtryk for, at vi håber at kunne finde en løsning der tilbyder borgerne en kommunal pasnings-mulighed i deres nærområde i Køng og på Bogø” siger borgmester Mikael Smed.

De berørte medarbejdere og forældre er den 27. april blevet orienteret om beslutningen om lukning af Lendemarke Børnehus. Både medarbejdere og forældre vil frem til den 11. maj have mulighed for at ønske henholdsvis et nyt arbejdssted og et nyt dagtilbud til deres børn. Administrationen vil i videst muligt omfang forsøge at imødekomme ønsker fra medarbejdere og forældre.

Frem mod den 1. august 2023 vil de medarbejdere og børn, der skal flytte dagtilbud, blive inviteret på besøg i det nye dagtilbud. På den måde sikres den bedste overgang for både børn, medarbejdere og forældre.

På trods af beslutningen om tilpasning af dagtilbudskapaciteten, vil der stadig være kapacitet til flere nye børn, hvis befolkningstilvæksten udvikler sig i en mere positiv retning.

Bygningen som Lendemarke Børnehus for nuværende har til huse i, skal frigøres til andre kommunale formål eller sælges.

Kilde

Foto: ABW