Vil du være med til at gøre noget for den vilde natur under havoverfladen?

Kom til stiftende generalforsamling for en lokal stenrevsforening torsdag den 23.11. kl. 16-18 i Fanefjord Skovpavillon med følgende forslag til dagsorden:

Velkommen og introduktion v/initiativtagerne
Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Præsentation af forslag til vedtægter
Fastsættelse af medlemsgrupper og kontingent for 2024
– Pause –

Valg af bestyrelse og evt. suppleanter
Eventuelt.
Husk at tilmelde dig ved at sende en mail til: biosfaere@vordingborg.dk.

Ved tilmelding fremsendes forslag til vedtægter.

Initiativtagerne bag er Møn UNESCO Biosfære og Møns Sportsfiskerforening.

Den nye forening vil samarbejde med Møn UNESCO Biosfære om etablering af et demonstrations-stenrev under projektet Supported by Nature.

Dette sker som en del af et internationalt EU-projekt i netværket Biosphere for Baltic.

Læs mere om projektet her.

Kilde

Foto: ABW