Årsregnskabet for Museum Sydøstdanmark i 2023 viser et underskud på 2,1 mio. kr. ud af en samlet omsætning på 89 mio. kr. Underskuddet er hovedsageligt opstået på grund af to uventede udgifter: nødvendige tiltag for at forbedre arbejdsmiljøet samt forøgede arkæologiske administrationsudgifter.

Årsregnskabet for 2023 viser et underskud på 2,1 mio. kr. ud af en samlet omsætning på 89 mio. kr. Museet har haft et fald i besøgstallet fra 260.000 gæster til 251.000 gæster, men underskuddet er hovedsageligt opstået på grund af to uventede udgifter. Den ene vedrører museets nødvendige tiltag for at forbedre arbejdsmiljøet, hvilket har resulteret i ekstra omkostninger på ca. 1,6 mio. kr., mens den anden vedrører forøgede arkæologiske administrationsudgifter relateret til udgravninger, bygge- og plansager på 1,2 mio. kr.

Som følge heraf har Museum Sydøstdanmark gennemført besparelser på over 2,1 mio. kr. i budgettet for 2024. Disse besparelser har ført til opsigelse af en medarbejder, uopslåede ledige stillinger, nedskæringer i driftsomkostningerne samt udskydelse af anlægsinvesteringer til 2025.

Museum Sydøstdanmark vil fortsætte med at berige Vordingborg, Næstved og Køge med unikke kulturoplevelser i 2025.
Besparelserne påvirker ikke museernes åbningstider og udstillinger. Med årets særudstilling “Forladt” på Holmegaard Værk, skabt i samarbejde med Jan Elhøj og Morten Kirckhoff, udstillingen “Magt” på Danmarks Borgcenter og en ny udstilling om hekse, der åbner i juni på Køge Museum, forventer museet at nå ud til et bredere publikum i 2025, og at besøgstallene dermed vil vende tilbage til det normale.

Arbejdet med at etablere Borgring Oplevelsescenter fortsætter som planlagt og centeret forventes at åbne i 2025.

Museum Sydøstdanmark ser optimistisk på fremtiden og ser frem til igen at byde et stort publikum velkommen i 2024.

Køge Museum – pressefoto
Danmarks Borgcenter – pressefoto
Holmegaard Værk – pressefoto