I midten af maj går man i gang med at slå græsset langs Veje og cykelstier.

Græsslåningen starter med cykelstierne, så der er god plads til alle på disse strækninger. Dernæst de vejstrækninger der er meldt ind af lodsejere, som har frøgræs til høst i år på marker langs vejene. Her slås rabatten for at minimere ukrudtsspredning og krydsbestøvning i markerne. Efterfølgende fortsætter man med de øvrige kommunale veje.

Der klippes kun en halv til en meter ind. Mere er ikke nødvendigt for at kunne sikre en fornuftig oversigt og fremkommelighed, samt mulighed for at søge ind til siden ved møde med modkørende på smallerede veje. På den måde giver man stadig plads til naturen og biodiversiteten langs vores veje. Det er win-win for alle.

Enkelte strækninger går under betegnelsen ”Vilde Vejkanter”, hvor planterne får lov at gro. Man laver her en konkret vurdering fra sted til sted, og slår kun, hvis der er et reelt trafiksikkerhedsmæssigt hensyn.

Når man kører ud, vil du kunne møde tre traktorer med udstyr. Man starter tidligt om morgenen, så morgen-trafikken kan blive drillet lidt, men om eftermiddagen er man som regel væk inden pendlertrafikken topper. Chaufførerne har meget at holde øje med, mens de passer deres arbejde, så vis venligst hensyn.

Kunne du godt tænke dig at hjælpe naturen og biodiversiteten på vej ved at lade rabatten blomstre – så tag fat i os og hør, om det er praktisk og sikkerhedsmæssigt muligt, der hvor du bor. Husk at enighed med øvrige naboer er vigtigt, og at oversigtsforhold, fremkommelighed og trafiksikkerhed skal være i orden. Send en mail til rabatklip@vordingborg.dk

Kilde

Foto: ABW