Fra otte til 10 typer affald skal give nemmere sortering og mere genanvendelse

Tirsdag den 22. august begynder Vordingborg Kommune leveringen af de nye affaldsbeholdere, så borgerne fremover også kan sortere blød plast og mad- og drikkekartoner. Herudover får alle husstande også en miljøkasse, som skal bruges til indsamling af farligt affald, batterier og småt, elektronik.

Med de i alt tre affaldsbeholdere, og miljøkassen til farligt affald, kan alle borgere fremover sortere deres affald i de ti fraktioner som folketinget har besluttet, skal gælde for alle landets kommuner.

Alle husstande modtager også en ny sorteringsvejledning og et brev sammen med miljøkassen.

Følg os her

Kilde

Foto: ABW