Fristen for ansøgninger til den nyoprettede Grønne Pulje i Vordingborg Kommune er udskudt. Det betyder, at puljen kan søges frem til den 1. marts 2023. Midler fra puljen kan søges til almennyttige projekter, der omhandler natur.

Som noget nyt er det lovpligtigt for opstillere af vedvarende energianlæg at indbetale et beløb svarende til størrelsen på anlægget til den nyoprettede Grønne Pulje, der administreres af kommunen.

Midlerne fra puljen kan blandt andet søges til:

Øget adgang til natur
Anlæggelse af stier
Tilgængelighed i naturen
Naturgenopretning
Beplantning
Vild med vilje
Biodiversitet
Arrangementer
Undervisningsmateriale/undervisningsforløb
Med tilslutningen af solcelleanlægget i Barmosen består Grøn Pulje nu af 3,36 mio. kr. Midlerne fra puljen skal gå til grønne og almennyttige projekter og initiativer i nærhed til de områder, hvor der enten er eller kommer til at være vedvarende energianlæg. Indtil videre består puljen af penge indbetalt af opstillerne af solceller i Barmosen, men der planlægges også for flere anlæg ved Ørslev, Høvdingsgård og Køng Mose. Puljen kommer altså til at vokse i takt med, at flere anlæg bliver sluttet til nettet.

Efter informationsmødet, der blev afholdt d. 6. december har kommunen besluttet at flytte ansøgningsfristen til d. 1. marts 2023.

Kilde

Fpto: ABW