Det betyder en ny lokal regel om tilladelse til at parkere i skillerabat.

Parkeringsbekendtgørelsen i Vordingborg Kommune er blevet opdateret, blandt andet med en ny lokal regel om tilladelse til at parkere i skillerabat – som fx er et græsareal mellem en vejbane og fortov og cykelsti.

I den opdaterede parkeringsbekendtgørelse er der indført en ny regel, som giver tilladelse til at parkere sin bil i skillerabat. En skillerabat er en rabat, der adskiller forskellige færdselsarter, som fx en rabat imellem en vejbane og en cykelsti. Tilladelsen gælder under forudsætning af, at parkeringen ikke er til fare eller ulempe for den øvrige færdsel.

Reglen gælder lokalt, så man skal være opmærksom på at der på landsplan ifølge Færdselsloven er et generelt forbud mod parkering i skillerabat, som blev indført i maj 2022.

Finder den nye parkeringsbekendtgørelse her.

Kilde

Foto: ABW