Det sker for at sikre trafiksikkerheden på kommunens veje.

Parkeringsproblemerne i Vordingborg Kommune er øget i løbet af de sidste to år. Det skal der nu gøres noget ved. Derfor startede parkeringsvagten den 1. februar igen op i Vordingborg Kommune efter cirka to års pause. Den nye P-vagt skal sikre, at parkeringsreglerne bliver håndhævet til gavn for både trafiksikkerheden og fremkommeligheden i kommunen.

Ifølge formand for Klima- og Teknikudvalget, Anders J. Andersen er der flere gevinster ved at få genindført parkeringskontrollen i Vordingborg Kommune. ”Parkeringskontrol har ganske vist længe været genstand for debat, fordi opgaven er ressourcekrævende på grund af kommunens store geografiske omfang, og fordi det er logistisk svært at sikre, at alle parkeringsrestriktioner bliver overholdt i hele kommunen. Men nu er tiden inde til at få ryddet op i bybilledet og de mange ulovligt parkerede køretøjer i vores handelsgader og -stræder. Dermed kan der skabes mere tryghed og bedre fremkommelighed for borgerne, idét der bliver frigjort mere plads til mere liv og aktivitet i byen. Beslutningen vil uden tvivl også komme cafeer, restauranter og andre vigtige erhvervsdrivende i vores handelsbyer til gavn, fordi der vil blive skabt et tryggere miljø for de handlende” siger Anders J. Andersen.

Parkeringsvagten er venlig, smilende og altid klar til vejlede alle i kommunen om parkeringsreglerne. Derfor blev der de første to uger i februar kun udstedt ”flinkesedler til ejere af biler, som var parkeret på en uhensigtsmæssig måde. Dog er der blevet udstedt afgifter, hvis en bil har været parkeret på så grel en måde, at den har været til gene eller fare for andre trafikanter.

Fakta:

Hvis du er i tvivl om hvilke regler for standsning og parkering, der gælder i Vordingborg Kommune, kan du finde svarene i Færdselsloven og Vordingborg Kommunes parkeringsregulativ.

Kilde

Foto: ABW