Eleverne i 0-3 klasse på Præstø skole får nu en ugentlig udeskoledag

Præstø Skole har i flere år afviklet og afprøvet udeskoledage for skolens yngste elever. Erfaringerne har været så gode, at udeskole nu kommer fast på skoleskemaet en gang om ugen for eleverne i hele indskolingen i 0.-3. klasse.

Udeskole styrker både læring, fællesskab og trivsel
“Udeskoleundervisning er blevet mere udbredt de seneste år. Blandt andet fordi forskning viser, at udeskole giver både faglige og sociale gevinster og er med til at styrke elevernes trivsel. Og erfaringerne fra Præstø er da også, at udeskole påvirker børnene positivt på flere måder”, fortæller Lars Bonde Nielsen, skoleleder på Præstø Skole:

  • “Helt overordnet oplever vi, at udeskoledagene gør børnene gladere og styrker deres trivsel. De glæder sig til udeskoledagene og lærerne oplever endnu mere engagerede og friske børn. Samtidig bevæger eleverne sig også mere. Og lærer mindst det samme. Derfor har vi fra i år valgt at afprøve en fast udeskoledag for alle indskolingsbørn.”
  • “Vi glæder os meget til at komme i gang. Udeskoledagene foregår som udgangspunkt på Skolens SFO – Abildhøjgaarden. Så selvom det på nogle måder er nyt for børnene, kommer de til et kendt sted. Vi tror egentligt, at det kommer til at køre relativt gnidningsløst og med god stemning fra starten”, fortæller Lars Bonde Nielsen.

Når Præstø Skole indfører faste udeskoledage, er det ikke på bar bund. Vordingborg Kommune har nemlig et partnerskab med Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse i København, der har forsket i og været med til at udvikle udeskolekonceptet på landsbasis. Centeret har været i dialog med Præstø Skole forud for beslutningen, og skolen har nu mulighed for at være i løbende dialog med centeret og eventuelt kompetenceudvikle lærerteams i udeskole yderligere efter behov.

Præstø Skoles ledelse følger udeskoledagene tæt og tilpasser dem løbende i den kommende tid. Konceptet bliver evalueret i løbet af skoleåret, men forventningen er, at udeskoletiltaget er kommet for at blive.

  • Forskning viser, at faste udeskoledage blandt andet understøtter gode sociale relationer og styrker bevægelse, læsning og motivation for læring.
  • Flere skoler i Vordingborg Kommune afholder løbende udendørs undervisning, men Præstø Skole er den første folkeskole, der systematisk afholder udeskoledage hver uge.
  • Man kan læse mere om udeskolekonceptet og forskningen bag på skoven-i-skolen.dk her.

Kilde

Foto: ABW