Borgmestre slår et slag for unikke Gedder og Aborrer i Vordingborg område

Verdens mest saltstærke og unikke bestand af gedder og aborrer svømmer rundt i Vordingborgs lokale farvande. Tidligere var der imponerende bestande af disse rovfisk i brakvandet. I dag er de næsten helt forsvundet i alle vores kystnære områder. Men sådan behøver det ikke at være.

I Vordingborg Kommune har man i flere år arbejdet målrettet for at fremme bestanden af især brakvandsgedder. Man har etableret lokale ’gedde-fabrikker’ med opdræt og udsætning i samarbejde med lodsejere, frivillige og FGU-Ringsted. Hovedindsatsen er gennemført ved Hulebækken og Tubæk Å, hvor gedderne trækker ind for at gyde fra Præstø Fjord. Og det har givet gode resultater og meget viden.

Indsatsen har ikke kun været lokal og er i høj grad også båret af et samarbejde med forskere, lokale ildsjæle, andre kommuner og ikke mindst Fishing Zealand og Lystfisker Danmark, som samlet ønsker at sætte fokus på rovfiskene i brakvandet, både til gavn for fiskene, for lokal natur og for lystfiskere og turisme.

Nu skal indsatsen udvides. Derfor opfordrer seks lokale borgmestre nu Miljøministeren og Fiskeriministeren til at bakke op om en fælles national og lokal redningsaktion for de truede brakvandsrovfisk. Opfordringen er baseret på en ny faglig anbefalingsrapport, som alle interessenterne bag samarbejdet om flere rovfisk i brakvandet står bag.

Læs pressemeddelelsen om det fælles borgmesterinitiativ her.

Du kan se tre korte film om geddefabrikker i Vordingborg Kommune på Fishing Zealands hjemmeside her.

Kilde

Foto: ABW