Igen i år har CEPOS sat fokus på gymnasiernes undervisningseffekt. Den giver udtryk for, hvor meget højere et karaktergennemsnit, som eleverne på det givne gymnasium får i forhold til, hvad elever med samme baggrunde andre steder i landet gennemsnitligt får.

”Der er stor forskel på de enkelte skolers evne til at løfte eleverne fagligt. For to elever med samme sociale baggrund, kan valget af skole således komme til at betyde en forskel på et helt karakterpoint i deres eksamensgennemsnit,” siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS og fortsætter:

”Skolernes undervisningseffekt kan i sidste ende komme til at betyde rigtig meget i forhold til, hvilke uddannelser man kan komme ind på bagefter. Derfor er vores liste bl.a. interessant for de unge, der skal vælge gymnasium,” siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

CEPOS har på baggrund af tal fra Børne- og Undervisningsministeriet og Danmarks Statistik lavet en opgørelse, der viser, hvor eleverne får bedre karakterer, end man umiddelbart kunne forvente ud fra socioøkonomiske faktorer som deres forældres indkomst, forældres uddannelsesniveau og etniske baggrund med videre.

Er du nysgerrig på, hvordan dit lokale gymnasium klarer sig? Se listen her.

Foto: ABW