Vi stiller blandt andet spørgsmålene: Hvad gør det ved os, at vi har noget at arbejde hen i mod? Er håb en fordel eller ulempe i arbejdet med og mod målene?
Verdensmålene består af 17 overordnende mål, som FNs medlemslande vedtog i 2015. Målene sætter retningen for at løse klodens største problemer inden år 2030. I Danmark skal vi især tænke bæredygtighed og klimaaftryk ind i hverdagen, hvilket de månedlige samtalecaféer sætter fokus på. En samtalecafé er et samlingspunkt for folk, der gerne vil snakke med hinanden på en ny måde.

Denne samtalecafé ligger i Påskeugen, hvilket fører os til temaet håb og verdensmålene. Med baggrund i lidt input fra Verdens bedste nyheder og enkelte analyser fra den folkehøring om verdensmålene, som Folkemødet Bornholm fik lavet i 2019, kigger vi på, hvordan vi bevarer håbet i en tid med den ene nedslående nyhed efter den anden.

Hvad gør det ved os, at vi har noget at arbejde hen i mod? Er håb en fordel eller ulempe i arbejdet med og mod målene? Hvad gør f.eks. klimaangst ved os og vores evne til at handle? Og kan vi gøre noget ved det?

Vi tager en lidt mere filosofisk samtale om, hvordan vi motiveres til at klare udfordringerne i vores verden og liv. Forhåbentlig bliver det en opmuntrende og livlig snak.

Hver samtalecafé har fokus på ét emne med ”verdensmål i hverdagen” som overskrift. Idéen er, at ansvaret for samtalecaféerne er brugerstyret, så emnet bliver udvalgt af borgerne. Hver gang bestræber vi os på at invitere en fagperson ind, som har viden inden for området og bidrager til at holde samtalen i gang mellem deltagerne. Hver gang vil dog slutte med spørgsmålet: Kan vi gøre noget ved det? Der er plads omkring bordet til alle, der er nysgerrige på andres holdninger og som gerne vil udfordres på egne.

Line Dahl Abildgaard er frivillig og er tovholder på samtalecaféerne, hvor alle kan byde ind med indhold. Kontakt gerne Line på tlf. 22928492 eller på mail line@privat.dk

Samtalecafeerne foregår sidste tirsdag i hver måned med et nyt tema hver gang. Alle er velkomne. Biblioteket serverer kaffe og te.

Det foregår næste gang d. 26.03.24 klokken 16.30-18.00 på Vordingborg bibliotek.

Kilde

Foto: ABW