Vi stiller spørgsmålet: Har du husket at smide plastik i havet i dag?
Verdensmålene består af 17 overordnende mål, som FNs medlemslande vedtog i 2015. Målene sætter retningen for at løse klodens største problemer inden år 2030. I Danmark skal vi især tænke bæredygtighed og klimaaftryk ind i hverdagen, hvilket de månedlige samtalecaféer sætter fokus på. En samtalecafé er et samlingspunkt for folk, der gerne vil snakke med hinanden på en ny måde.

På verdensplan smider vi 80 millioner tons plastikaffald i havet hvert år. Mon ikke noget af dit affald ender i havet? Inden 2025 skal vi reducere væsentligt i vores landbaserede forurening af havet. I Danmark gælder det ikke mindst landbrugets gødning/ næringsstoffer, som slår vores fjorde ihjel. De er blevet til ørkener. Kan vi vende denne udvikling? iI verden er havenes tilstand ikke stort bedre. Mikroplast som fisk spiser og bringer videre til vores maver; døde koralrev og ikke mindst ekstreme varme have. Henrik Dahl Abildgaard spørger om, hvad vi kan og skal gøre?

Hver samtalecafé har fokus på ét emne med ”verdensmål i hverdagen” som overskrift. Idéen er, at ansvaret for samtalecaféerne er brugerstyret, så emnet bliver udvalgt af borgerne. Hver gang bestræber vi os på at invitere en fagperson ind, som har viden inden for området og bidrager til at holde samtalen i gang mellem deltagerne. Hver gang vil dog slutte med spørgsmålet: Kan vi gøre noget ved det? Der er plads omkring bordet til alle, der er nysgerrige på andres holdninger og som gerne vil udfordres på egne.

Line Dahl Abildgaard er frivillig og er tovholder på samtalecaféerne, hvor alle kan byde ind med indhold. Kontakt gerne Line på tlf. 22928492 eller på mail line@privat.dk

Samtalecafeerne foregår sidste tirsdag i hver måned med et nyt tema hver gang. Alle er velkomne. Biblioteket serverer kaffe og te. Det foregår fra klokken 16.30-18.00

Kilde

Foto: ABW