Vi stiller spørgsmålet: Hvilke områder, mener du, har størst betydning for sundhed og trivsel – i Danmark og i fattige lande?
Verdensmålene består af 17 overordnende mål, som FNs medlemslande vedtog i 2015. Målene sætter retningen for at løse klodens største problemer inden år 2030. I Danmark skal vi især tænke bæredygtighed og klimaaftryk ind i hverdagen, hvilket de månedlige samtalecaféer sætter fokus på. En samtalecafé er et samlingspunkt for folk, der gerne vil snakke med hinanden på en ny måde.

Dagens tema er “Sundhed og trivsel” -verdensmål nr 3. Lighed i sundhed kan kun opstå ved, at alle har tilgang til korrekt information. Vi kigger på, hvad mekanismerne er og hvorfor folkesundheden ikke forbedres på trods af vores fantastiske sygehussystem, hvor udgifter til sygehuse og medicin er støt stigende. Hænger det sammen med et stort fokus på behandling og mindre fokus på forebyggelse?

Kristiane Ravn Frost fra Avnø Oasis er vært på eftermiddagens café. På Avnø Oasis har de fokus på forebyggelse, hvor de har lavet et sundhedshjul som grundlæggende tager fat fra 4 vinkler: Kost, bevægelse, forholdet til andre og verden udenfor os selv samt personlig udvikling. Til eftermiddagens samtalecafé stiller vi følgende spørgsmål:

– Hvilke områder i sundhedshjulet, mener du, har størst betydning for sundhed og trivsel – i Danmark – I fattige lande?

– Hvad tror du hindrer mennesker i at tage et større personligt ansvar for deres sundhed?

– Hvad skal der til for, at mennesker vælger at forebygge frem for at behandle?

– Hvilke årsager vil du lægge til grund for skævheden mellem sundhed og trivsel i rige og fattige lande?”

Hver samtalecafé har fokus på ét emne med ”verdensmål i hverdagen” som overskrift. Idéen er, at ansvaret for samtalecaféerne er brugerstyret, så emnet bliver udvalgt af borgerne. Hver gang bliver der inviteret en fagperson ind. som har viden inden for området og bidrager til at holde samtalen i gang mellem deltagerne. Hver gang vil dog slutte med spørgsmålet: Kan vi gøre noget ved det? Der er plads omkring bordet til alle, der er nysgerrige på andres holdninger og som gerne vil udfordres på egne.

Line Dahl Abildgaard er frivillig og er tovholder på samtalecaféerne, hvor alle kan byde ind med indhold. Kontakt gerne Line på tlf. 22928492 eller på mail line@privat.dk

Samtalecafeerne foregår sidste tirsdag i hver måned med et nyt tema hver gang. Alle er velkomne. Biblioteket serverer kaffe og te.

Kilde

Foto: ABW