Region Sjælland tager sikkerheden meget alvorligt på regionens sikrede institutioner. Der er straks sat en handleplan i værk, der skal gennemgå sikkerheden på institutionen.

Hovedpunkter er:

  • Grundig gennemgang af alle sikkerhedsprocedurer
  • En ekstern sikkerhedskonsulent gennemgår de fysiske sikkerhedsforanstaltning (hegn, vinduer, døre m.m.)
  • Personalet øger overvågningen af beboerne

Baggrund
To beboere er i sidste uge flygtet fra Kofoedsmindes afdeling på Stevnsfortet. Rømningerne er meldt til Midt- og Vestsjællands Politi, og der er et tæt samarbejde med politiet

Stevnsfortet rummer to institutioner: En sikret institution for børn og unge samt en del af Kofoedsminde, som er en sikret institution for dømte udviklingshæmmede. De to institutioner er adskilt med hegn.

Kilde. 

Foto: ABW