Den 28. februar bliver en grøn festdag i Næstved, og 100 unge mennesker fra forskellige uddannelser med innovationsfokus er inviteret til at bidrage med deres inputs til fremtidens klimauddannelser. Det hele foregår på Ressource City i Næstved fra kl. 9.00-15.30.

På dagen vil der være oplæg fra det danske Ungeklimaråd, iværksætter Katrine Lee Larsen kendt fra Løvens Hule og besøg fra borgmestrene i Køge, Vordingborg og Næstved. Hovedaktiviteten på Operation Klimauddannelse-dagen er en idéworkshop, hvor de unge skal brainstorme og udvikle spændende, nye initiativer til, hvordan klima i endnu højere grad kan tænkes ind i uddannelserne. Det kan f.eks. være en ny metode til at genanvende byggematerialer, et digitalt bytteloppemarked eller en klimavenlig måde at komme til uddannelsesinstitutionen på.

Sidst på dagen viser de unge deres ideer frem for hinanden og for borgmestrene, og udvalgte idéer bliver inviteret med, når Region Sjælland fremlægger deres årlige uddannelsesanalyse den 9. marts 2023 i Arena Næstved. Til dette event deltager politikere, uddannelsesinstitutioner og ledere fra hele regionen, og de unge får dermed et vigtigt og stort talerør til beslutningstagerne.

De unge vil gøre en forskel
De fleste unge mennesker er bevidste om konsekvenserne af klimakrisen, og de er samtidig nogle af de vigtigste aktører, når problemerne skal løses. Derfor er det også afgørende, at de inddrages i, hvilke løsninger, der er meningsfulde for dem – og selvfølgelig for klimaet.

“Det er de unge mennesker, som skal løfte fremtidens grønne omstilling, og de er fyldt med gode og innovative ideer. Derfor er det altafgørende, at vi lytter til deres ideer, i stedet for kun at gøre det, vi voksne tror er en god ide,” siger borgmester i Næstved Kommune, Carsten Rasmussen.

Netop dét bliver der mulighed for den 28. februar hos Ressource City i Næstved. Her inviterer Klimaerhvervsskolepartnerskabet og Næstved Kommune de unge til Operation Klimauddannelse – et event om klima i uddannelserne.

Håbet er en klimaerhvervsskole i Region Sjælland: Som et samarbejde, ikke en fysisk skole
EUC Sjælland har sammen med Køge, Vordingborg og Næstved Kommune taget initiativ til at etablere Klimaerhvervsskolepartnerskabet. Et partnerskab mellem uddannelsesinstitutionerne i Region Sjælland, som har til formål at byde ind på en af de klimaerhvervsskoler, som regeringen afsatte midler til inden sidste valg.

Klimaerhvervsskolepartnerskabet skal sikre, at regionens uddannelsesinstitutioner sammen kan uddanne fremtidens grønne håndværkere, så der kan komme endnu mere fart på den grønne omstilling.

Erhvervsuddannelserne spiller nemlig en afgørende rolle i fremtidens behov for grøn arbejdskraft, og derfor skal partnerskabet sikre en styrkelse af klimadagsordenen i undervisning. Desuden skal der et endnu større fokus på samarbejde med virksomheder om den grønne omstilling.

Såfremt den nye regering vil arbejde videre med den forrige regerings idé om at oprette klimaerhvervsskoler tre steder i Danmark, så vil budskaberne og forslagene fra Operation Klimauddannelse blive brugt i Klimaerhvervsskolepartnerskabets arbejde med at få en af klimaerhvervsskolerne til Region Sjælland. Ikke som en fysisk skole, men altså som et partnerskab.

Foto: ABW