Nyt forskningsprojekt skal styrke elevernes sundhed.

To skoler i Vordingborg Kommune, Gåsetårnskolen, afdeling Iselingen og Kulsbjerg Skole, afdeling Nyråd, skal efter sommerferien være med i et nyt forskningsprojekt, der skal styrke elevernes sundhed, bevægelsesglæde og trivsel på udvalgte årgange.

Ægte, Sjov Bevægelse er navnet på det nye forsknings- og interventionsprojekt, som er målrettet eleverne på 4. og 5. årgang. De to skoler er involverede i projektet hen over de kommende to skoleår. Her vil klasserne blandt andet få en helt ny type idrætsundervisning, der på kort sigt skal fremme elevernes bevægelsesglæde, motivation, selvtillid og læring, mens det på længere skal styrke elevernes såkaldte bevægelseskompetence og dermed skabe de bedste forudsætninger for, at børnene fortsætter med at bevæge sig senere i livet.

Store forventninger
Det er Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Frederiksberg Hospital, der står bag det nye projekt. Indsatsen afprøves på fire udvalgte skoler på Sjælland, og centerchef og professor Peter Bentsen har store forventninger til resultaterne:

“Bevægelse – og motivation og glæde herfor – er meget vigtigt for børn og unge. Både i forhold til sundhed, læring og trivsel. Nyere forskning peger på, at en afgørende nøgle til mere bevægelse er at skabe endnu mere glæde hos børnene ved at bevæge sig. Og det er netop det, som projektet Ægte Sjov Bevægelse gør gennem en ny pædagogik og tilgang i idrætsundervisningen. Det har vist meget lovende resultater i Irland.

Det er første gang, man afprøver det under danske forhold. Vi forventer, at vi også vil se gode resultater i Danmark. Ikke mindst i Vordingborg Kommune, hvor vi skal samarbejde med nogle dygtige og engagerede idrætslærere. Det glæder vi os meget til.
Da det er et forskningsprojekt, gennemføres indsatsen forskudt på de to skoler. Kulsbjerg Skole afdeling Nyråd deltager i indsatsen i skoleåret 2023/24, mens Iselinge Skole deltager i 2024/25. På den måde kan man ”kontrollere” og undersøge effekten af den nye tilgang til idrætsundervisningen og den nuværende tilgang til idrætsundervisningen. Den skole, der modtager indsatsen efter sommerferien, sammenlignes med skolen, som ikke gennemfører indsatsen det pågældende år. Metoden giver også mulighed for at lære og tilpasse indsatsen fra år til år.”

Fra Vordingborg Kommunes side glæder udvalgsformændene fra henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget, Mette Høgh Christiansen og Else-Marie Sørensen, sig på vegne af udvalgene meget over, at det er lykkedes at få to skoler med i projektet:

“Vi har i øjeblikket fokus på generelt at indarbejde mere bevægelse i hverdagen på vores skoler. Både af hensyn til børnenes generelle trivsel, sundhed og læring i andre fag. Det nye projekt taler direkte ind i det arbejde, og vi følger projektet meget tæt fra sidelinjen. Det er altid spændende at være frontløber for noget lovende, og ikke mindst, når det drejer sig om børn og unges fremtid”, fastslår udvalgsformændene.
Det er ikke tilfældigt, at Vordingborg Kommune er udvalgt som en af de kommuner, hvor man afprøver projektet og tester indsatsen. Kommunen har nemlig en langsigtet partnerskabsaftale med netop Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og Steno Diabetes Center Sjælland om at samarbejde bredt om at øge sundhed og trivsel blandt børn og unge i kommunen. Projektet er derfor også kun ét af flere, der søsættes i disse år.

Idrætslærerne bliver uddannet i en ny bevægelsespædagogik, som også kan bruges på skolerne, når projektet er afsluttet.

Ægte, Sjov Bevægelse er finansieret af TrygFonden
Man kan læse mere om projektet på pl-net.dk/aegtesjovbevaegelse og om partnerskabet på vordingborg.dk/partnerskabet

Kilde

Foto: ABW