Man er i gang med oprydningen efter stormen og de høje vandstande

Storm og høje vandstande er gået ud over havne, kyster, veje og huse flere steder i vores kommune. Vi arbejder på højtryk for at få ryddet op og få dannet et samlet overblik over skaderne. Vores prioritet er at rydde op, så vejene er sikre. Det betyder også, at de steder, hvor der eksempelvis ligger halmballer, som ikke er til gene for trafikken, først vil blive fjernet fra mandag 30. oktober.

Adgangsforhold
Præstø: “Vi arbejder på at udbedre skaderne i Præstø Havn, og derfor er vi nødt til at lukke området for borgere. Det drejer sig om området omkring Menu, Netto, Jernbanevej, Havnevej, Adelgade. Lukningen vil omfatte Adelgade fra Vesterbro til Per Thyges Torv, Priesesstræde Jernbanevej og Havnevej fra Nysøvej til Torvestræde. Det kan være farligt at nærme sig de berørte områder, og vi beder jer respektere afspærringerne.”

Klintholm Havn: “Vi arbejder på at udbedre skaderne i Klintholm havn – og derfor er vi nødt til at lukke Østmolen i erhvervsdelen af havnen. Det kan være farligt at nærme sig det berørte område, og vi beder jer respektere afspærringerne.”

Dige-, Pumpe- OG Landvindingslag
Mange af digerne i vores område har været sat på en alvorlig prøve i weekendens stormflod. Vores tilsynsfolk har været rundt til diger og vandløb ved kysterne og kan se, at der lokalt allerede er godt gang i besigtigelser og løsninger til udbedring af skader.

Vær opmærksom på, at det er lagets ansvar hurtigst muligt efter en stormflod at få igangsat tiltag for at udbedre skaderne, samt sikre at yderligere digebrud kan forhindres.

Vi opfordrer til få en faglig rådgiver til at besigtige skaderne, komme med bud på løsninger og få igangsat den nødvendige udbedring. Vi opfordrer også til, at lagene hjælper hinanden på tværs og at de større lag for eksempel deler viden og erfaringer med de mindre lag.

Tjek at udløb fra grøfter, vandløb og dræn ikke er blokeret
Vordingborg kommune vil gerne gøre grundejere med arealer ud til kysten opmærksom på, at vandløb, grøfter og dræn med udløb til kysten kan være sandet til eller på anden måde blokeret efter fredagens stormvejr. Det er grundejerne, der er forpligtet til at rense og vedligeholde udløb, så vandet kan strømme uhindret. Vi anbefaler derfor, at man tjekker op på eventuelle udløb på eget areal.

Sandsække – overvej at gemme dem
Hvis der er mulighed for det og du har plads, så overvej at gemme brugbare sandsække til en eventuel senere vandstandsstigning. Alternativt er det dit eget ansvar at bortskaffe de tømte sække. Kommunen har ikke kapacitet til at tage sækkene tilbage eller oplagre dem.

Nyhedsbrev fra havnene
I Vordingborg Kommunes nyhedsbrev til bådejere og brugere af havnene, kan du læse mere om skaderne i de enkelte havne i vores område.

Herudover er der for bådejere i Præstø udsendt særlig info pr. mail.

Kilde

Foto: ABW