Den 13. Juni klokken 19. på Holmegård glasværk

Den nuværende lokale aktionsgruppe (LAG) for Næstved, Faxe og Vordingborg Kommuner, ”LAG Sydsjælland”, inviterer borgere, repræsentanter for foreninger, erhvervsorganisationer og virksomheder, til stiftende generalforsamling for en ny Lokal Aktionsgruppe.

Den nye gruppe skal skabe udvikling og innovation i lokalsamfundene i den nye program periode 2022-2027, ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter.

I den sidste program periode blev der givet tilsagn til mere end 85 projekter i de tre kommuner, med tilsagnsbeløb på lige over 23 mio. kroner. Da tilskuddet fra LAG maksimum må udgøre 50% af totalbudgettet, er der altså skabt udvikling for mere end 46 mio. kroner i landdistrikterne i den forgangne periode.

LAG programmet har været en vigtig kilde til medfinansiering af udviklingsprojekter for både virksomheder og foreninger, fra lokalområderne, uden for de store byer.

Det er altså vigtigt at så mange lokale foreninger, organisationer, virksomheder og borgere som muligt, møder op og stemmer om den bestyrelse der skal nedsættes. Bestyrelsen skal udarbejde forslag til en ny udviklingsplan for LAG-området og senere beslutte hvilke projektansøgninger der skal nyde EU-støtte.

Dagsorden

• Valg af dirigent og referent

• Vedtagelse af vedtægter

• Valg af bestyrelse og formand

• Valg af revisor

• Eventuelt

Mød op på Holmegård Glasværk, Glasværksvej 55, 4684 Holmegård, mandag den 13. juni 2022, kl. 19.

Tilmelding nødvendig senest den 8. juni til e-mail: rikke@dividendo.dk

Kilde

Foto: SDL