Børnene i første klasse skal nok hoppe i en vandpyt, når der er vand skolegården, men på Gåsetårnsskolen i Vordingborg ser biologi- og geografilærer Helene Aakilde Lauridsen gerne, at eleverne i niende klasse gør det samme.

Når eleverne hopper i vandpytter, er det nemlig et udtryk for, at de er nysgerrige og legesyge, og den barnlighed kan Helene Aakilde Lauridsen udnytte i sin undervisning til at gøre eleverne mere interesseret i natur og naturvidenskab.

På sigt er målet at puste til gløderne af børnenes nysgerrighed og holde gang i ilden hele vejen fra første til sidste skoledag.

For sin forbilledlige tilgang til undervisningen af børnene på Gåsetårnskolen modtager Helene Aakilde Lauridsen nu Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2023 Øst.

»Det er vanvittigt overvældende. Jeg går jo bare på arbejde og laver det, som jeg selv synes er det sjoveste i verden. Men det er dejligt på den her måde at vide, at det, som betyder noget for mig, også betyder noget for andre, og at andre lægger mærke til, at man går den ekstra meter for at lykkes med at gøre børnene nysgerrige på naturvidenskab,« siger Helene Aakilde Lauridsen.

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2023 er delt i to med en prismodtager vest for Storebælt og en prismodtager øst for Storebælt. Med prisen følger 250.000 kr., hvoraf 50.000 kr. tilfalder prismodtageren, mens 200.000 tilfalder skolen.

»Formålet med Novo Nordisk Fondens undervisningspriser er at hylde og fejre de mange engagerede og dygtige lærerkræfter, som er helt afgørende for børn og unges interesse og læring inden for naturvidenskab. Vi er glade for at overrække Naturfagslærerprisen til Helene Aakilde Lauridsen for at skabe udvikling og nytænkning i faget biologi samt for hendes store bidrag til udbredelsen af naturvidenskab på Gåsetårnskolen og i resten af kommunen,« siger Senior Vice President for Education & Outreach i Novo Nordisk Fonden Berith Bjørnholm.

Puster til gløderne af elevernes medfødte nysgerrighed

Helene Aakilde Lauridsen mener, at hun står i spidsen for en dannelsesopgave, som ruster unge mennesker til at imødegå de problemer, som samfundet og verden står over for i dag og i fremtiden. Det drejer sig blandt andet om de at finde løsninger på 17 verdensmål.

For at problemerne skal blive løst, er der behov for naturvidenskabsfolk, og gode naturvidenskabsfolk er af natur nysgerrige på, hvordan verden hænger sammen. Når Helene Aakilde Lauridsen underviser, har hun derfor hele tiden for øje, at eleverne både skal være nysgerrige på emnet for hendes undervisning, samtidig med at de tager ejerskab over undervisningen og arbejder ud fra de naturvidenskabelige metoder.

»Når eleverne starter i skolen, har de stadig den nysgerrighed, som skal til, men det bliver på en eller anden måde trukket ud af dem og rettet til inden udskolingen. Min opgave er at puste til gløderne af den nysgerrighed, så passionen for at være undersøgende kommer tilbage. Det gør jeg blandt andet ved at få eleverne til at plante karse i en rævelort, lave insekthoteller eller lave tsunami-projekter i skolens festsal. Min undervisning er meget elevstyret, og jeg prøver så vidt muligt at træde lidt tilbage som lærer og i stedet støtte op om det, som eleverne bliver grebet af,« forklarer Helene Aakilde Lauridsen.

Med prisen fra Novo Nordisk Fonden følger 200.000 kroner til Gåsetårnskolen, og Helene Aakilde Lauridsen har allerede nogle drømme om, hvad de skal gå til. Blandt andet ser hun gerne, at skolen indkøber noget grej til undervisningen i indskolingen og på mellemtrinnet, så eleverne starter i udskolingen fuld af energi på naturfagsundervisningen.

»Og så ser jeg gerne, at nogle af pengene bliver brugt på efteruddannelsen af lærerteamet, så vi er med helt fremme i forhold til det, som skal være vores kompetenceområde,« siger hun.

Kilde

Foto: ABW