Ny undersøgelse viser, at borgerne generelt er tilfredse.

Der er stor tilfredshed blandt de borgere, der har benyttet sig af service hos Borgerservice og Ydelse i Vordingborg Kommune. Det viser en undersøgelse, som er lavet af ’Borger og Arbejdsmarked’ i Vordingborg Kommune.

Undersøgelsen viser, at 96,1 procent af borgerne, der har deltaget i undersøgelsen, er ’enige’ eller ’meget enige’ i, at de alt i alt er tilfredse med den service, de har oplevet i forbindelse med deres besøg hos Borgerservice den pågældende dag. Samtidig svarer 96,3 procent af borgerne, der er tilknyttet Ydelse, at de i høj grad eller meget høj grad har været tilfredse med deres seneste kontakt.

Undersøgelsens konklusion glæder formand for Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget i Vordingborg Kommune, Nicolaj Reichel:

”Jeg er meget glad for, at undersøgelsen viser, at vores borgere, der benytter sig af Borgerservice og Ydelse, er tilfredse med den service, de har fået. Borgerservice og Ydelse er vores borgeres indgang til mange væsentlige services, og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vores borgere oplever at få den hjælp, de har brug for. Vores opgave bliver nu at fastholde den høje service, som borgerne oplever, at de får i Vordingborg Kommune.”

Borgerne, der har deltaget i undersøgelsen, er ud over at være blevet spurgt til deres generelle oplevelse blandt andet blevet spurgt ind til deres oplevelse i tidsbestillingen, ventetiden, omgivelserne, medarbejdernes imødekommenhed, og om de er blev mødt med forståelse for deres situation og fik den vejledning/hjælp, de havde brug for. Det fremgår også i undersøgelsen, at dér, hvor der er den største utilfredshed blandt borgerne (under 10 procent) er i forhold til at få en tid inden for et rimeligt tidsrum i Borgerservice. Samtidig peger nogle borgere på udviklingspotentialer – fx at der mangler tilgængelighed som pendler i kommunen i forbindelse med åbningstiderne i Borgerservice.

I alt har 208 borgere, der har benyttet sig af Borgerservice i foråret i 2023 deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til en svarprocent på 68,9 procent. 54 borgere, der er tilknyttet Ydelse har deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til en svarprocent på 39,4 procent.

Undersøgelsen indbefatter også en medarbejderundersøgelse blandt medarbejderne i Borgerservice og Ydelse. Denne del af undersøgelsen viser, at medarbejderne generelt vurderer, at de yder en god borgerbetjening eller sagsbehandling. Resultaterne flugter således med borgernes oplevelser. Tilsammen konkluderer undersøgelsen derfor, at der fremover skal være en opmærksomhed på, hvordan man fastholder den service, der ydes.

Fakta om Borgerservice og Ydelse

  • Borgerservice beskæftiger sig bl.a. med udstedelse af pas, kørekort, sundhedskort, MitID, flytning mm, og hjælper borgerne ift. borger.dk og rådgiver, hjælper og guider borgerne relateret til borgers kontakt med kommunen, Udbetaling Danmark, SKAT m.fl.
  • Ydelse arbejder blandt andet med ansøgning og udbetaling af forsørgelsesydelser som fx kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, flexlønstilskud og enkeltydelse.

Kilde

Foto: ABW