​Efter at have viet over 34 år, og hvad der svarer til mere end halvdelen af sit liv, til det offentlige sundhedsvæsen, har 66-årige Michael Werchmeister valgt at stoppe 31. august i år som psykiatridirektør i Region Sjælland for at gå på pension.

– “Michael Werchmeister har været leder i det offentlige sundhedsvæsen i rigtig mange år. Jeg vil gerne sige ham en stor tak for indsatsen og samarbejdet i Region Sjælland, hvor han har været en helt central del af koncernledelsen, lige siden regionen så dagens lys. Jeg ønsker ham alt det bedste fremover”, siger regionsdirektør Per Bennetsen.

Michael Werchmeister har siden 1992 bestredet lederstillinger på sundhedsområdet i det offentlige. Blandt andet som sygehuschef på daværende Kalundborg Sygehus samt centerchef for henholdsvis Diagnostisk Center og Medicinsk Center i det tidligere Vestsjællands Amt.

Modernisering af psykiatrien

De seneste 15 år har han stået i spidsen for Psykiatrien i Region Sjælland. Noget af det, der har gjort størst indtryk på den afgående psykiatridirektør, er den modernisering, som det psykiatriske område har gennemgået både i forhold til det behandlingsmæssige og de fysiske rammer.

– “Vi har i Region Sjælland været med til at flytte og omstille psykiatrien fra at være en sengepsykiatri til en behandlingspsykiatri, så omdrejningspunktet for nutidens og fremtidens psykiatri er den ambulante behandling”, siger Michael Werchmeister og fortsætter:

– “Den unikke opgave med at designe og bygge det visionære psykiatrisygehus i Slagelse, som jeg var så begunstiget at være en afgørende del af, står højt på listen over ting, jeg er stolt af. Vi satte barren højt i forhold til behandlingsmæssig nytænkning og omsorgsfuldt design, og mange senere sygehusbyggerier har siden hen ladet sig inspirere. Den utraditionelle placering af sygehuset som en del af bybilledet har været med til at vise den vigtige vej for, at patienter med psykisk sygdom er en fuldt ligeværdig del af samfundet.”

Betydningsfuldt samarbejde

Siden regionerne blev dannet i 2007 og de regionale psykiatrier startede deres arbejde, har Michael Werchmeister siddet som formand for den tværregionale psykiatriledelseskreds. Ifølge ham har det været et utroligt betydningsfuldt samarbejde, hvor meget af udviklingen for psykiatrien er kommet fra.

– “Vi fandt hurtigt ud af regionerne imellem, at hvis vi gjorde tingene sammen og lærte af hinanden, så gav det et godt afsæt til at få implementeret nye tiltag til gavn for borgere med psykisk sygdom. Jeg er stolt af, at eksempelvis behandlingspakkeforløbene, der sikrer tilbud af ensartet og høj kvalitet på tværs af landet, samt tvungen efteruddannelse af nøglepersoner er vokset ud af det arbejde”, siger Michael Werchmeister.

Nøje planlagt beslutning

Michael Werchmeister er uddannet cand.polit fra Københavns Universitet i 1987. Et langt arbejdsliv slutter snart, og der er ikke tale om en pludselig handling, da det er en tanke, han har gået med et stykke tid.

– “Jeg har altid tænkt, at når jeg går på pension, så vil jeg gøre det på en god måde, og jeg føler, timingen er den rigtige nu for mig. Jeg glæder mig til at få mere tid til det, jeg ikke når i en travl hverdag med et job som mit, blandt andet bruge mere tid i vores hus i Frankrig”, slutter Michael Werchmeister.

Den ledige stilling som psykiatridirektør vil blive slået op inden sommerferien.​

Kilde

Foto: ABW