Midt- og Sydsjællands Brand & Redning søger en vagtcentralassistent til tiltrædelse HURTIGST MULIGT, dog senest 1. maj 2024.

Du vil indgå i et team på 6 medarbejdere, der passer vagtcentralen alene på skift, døgnet rundt efter en nærmere bestemt vagtturnus. Hver medarbejder bidrager med sine helt egne kompetencer, og sammen løfter vi opgaverne som et team, så borgere og samarbejdspartnere i Næstved, Faxe, Vordingborg og Ringsted oplever hurtig og professionel hjælp – med en høj grad af service.

Arbejdsopgaver

Telefonbetjening – Opkald fra ældreplejen, forsyningsselskaber, boligselskaber mv.
Alarmbehandling (1-1-2, ABA, AIA, Nødkald, Elevator, Tekniske alarmer mv).
Vedligehold og oprettelse af kundedata i diverse systemer.
Vedligeholde og formidle egne tildelte ansvarsområder.

Hvad laver vagtcentralen?
Den døgnbemandede vagtcentral hos Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er omdrejningspunktet for meget af det arbejde, som der udføres for borgerne og kommunen. Det er her, at opgaverne modtages og disponeres fra.
Vi fungerer som Call Center for bl.a. Ældreplejen og forsyningsvirksomheder uden for åbningstiden.
Der udføres også mange forskellige former for digital overvågning for borgere og offentlige institutioner og virksomheder. Ud over at behandle 1-1-2 og automatiske brandalarmer (ABA) overvåges også elevator alarmer, nødkald, overfaldsalarmer, tyverialarmer og øvrige tekniske alarmer.
Vi overvåger flere institutioner med videoovervågning. Bl.a. foretager vi elektronisk rundering/overvågning af biblioteker i tidsrummet hvor der er åbent uden personale.
Vi modtager og disponerer meldinger fra 1-1-2 om brand, redning, miljøuheld i de fire ejerkommuner. Operatøren sikrer sig, at det relevante mandskab og køretøjer afsendes til skadestedet.

Læs mere om jobbe og søg senest onsdag den 20. marts 2024.