Henover sommeren får planterne i udvalgte kommunale vandløb et tjek.

Vordingborg Kommune er ved at lave nye forslag til regulativer, som beskriver, hvordan vandløbene skal passes fremover – altså hvor tit og hvornår planterne skal slås.

Natur- og vandløbsmedarbejder Mads Brinck Lillelund fortæller, at kommunen grødeskærer – slår planterne i vandløbet – for at sikre, at vandet kan løbe.

Samtidig er mange af kommunens vandløb udpeget som vandløb, hvor der skal sikres en god økologisk tilstand. Og for at få det, skal der tages et større hensyn til smådyr, fisk og planter, peger Mads Brinck Lillelund på og uddyber:

”Klagenævnet lægger vægt på, at vi ved mere om planter og dyr i vores vandløb, før vi tager beslutninger i vores sagsbehandling”.

Konsulent og vandløbsbiolog Per Gørtz peger på, at en række planter ikke trives ved at blive slået, fordi de vokser fra bladspidserne. Jo flere gange planterne bliver slået, jo dårligere trives de. Og færre planter giver færre smådyr og fisk i vandløbet.

En anden udfordring ved grødeskæring er, at sand flytter sig med strømmen i vandløbet og kan lægge sig ovenpå småsten og grus. De steder er ikke så attraktive for ørrederne, når de skal lægge æg.

De nye forslag til vandløbsregulativer skal derfor balancere mellem hensynet til, at vandet skal kunne løbe samtidig med, at vandløbene også er gode levesteder for planter, smådyr og fisk. Og her er det godt med viden om planterne i vandløbene. Derfor vil Per Gørtz og hans kollegaer Carsten Bjørn og Mikkel Stener Møller henover sommeren 2022 gennemgå udvalgte kommunale vandløb og registrere, hvilke planter der er.

Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte Mads Brinck Lillelund på mobil 21 13 69 95.

Vordingborg Kommune er ved at lave nye forslag til regulativer, som beskriver, hvordan vandløbene skal passes fremover – altså hvor tit og hvornår planterne skal slås.

Natur- og vandløbsmedarbejder Mads Brinck Lillelund fortæller, at kommunen grødeskærer – slår planterne i vandløbet – for at sikre, at vandet kan løbe.

Samtidig er mange af kommunens vandløb udpeget som vandløb, hvor der skal sikres en god økologisk tilstand. Og for at få det, skal der tages et større hensyn til smådyr, fisk og planter, peger Mads Brinck Lillelund på og uddyber:

”Klagenævnet lægger vægt på, at vi ved mere om planter og dyr i vores vandløb, før vi tager beslutninger i vores sagsbehandling”.

Konsulent og vandløbsbiolog Per Gørtz peger på, at en række planter ikke trives ved at blive slået, fordi de vokser fra bladspidserne. Jo flere gange planterne bliver slået, jo dårligere trives de. Og færre planter giver færre smådyr og fisk i vandløbet.

En anden udfordring ved grødeskæring er, at sand flytter sig med strømmen i vandløbet og kan lægge sig ovenpå småsten og grus. De steder er ikke så attraktive for ørrederne, når de skal lægge æg.

De nye forslag til vandløbsregulativer skal derfor balancere mellem hensynet til, at vandet skal kunne løbe samtidig med, at vandløbene også er gode levesteder for planter, smådyr og fisk. Og her er det godt med viden om planterne i vandløbene. Derfor vil Per Gørtz og hans kollegaer Carsten Bjørn og Mikkel Stener Møller henover sommeren 2022 gennemgå udvalgte kommunale vandløb og registrere, hvilke planter der er.

Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte Mads Brinck Lillelund på mobil 21 13 69 95.

Kilde.

Foto: ABW