Nu går næste etape

Glæd dig til en ventesal med skiftende kunst og et øvelokale til Vordingborg Kommunes mange kreative musikere.

Siden 2019 har der i et samarbejde mellem Realdania og Vordingborg Kommune været fuld gang i udviklingen af stationen i Vordingborg. Stationen skal gøres til et levende samlingssted for studerende, kunstnere og unge iværksættere.

Campuscaféen summer allerede af liv og fede arrangementer for og til de unge i Vordingborg Kommune. Nu starter indretningen af de næste områder, nemlig ventesal med kunsthal, for alle byens borgere og besøgende.

Kælderen bliver indrettet med øvelokaler til byens mange musikere. Forhallen får en gennemgribende renovering. Blandt andet opsættes der specialdesignede bænke til dem, der venter på bus eller tog. Loftet bliver forvandlet til et dynamisk udstillingsrum til udstilling af kunst, som rejsende og andre interesserede kan gå på opdagelse i, når de venter på at komme videre.

”Vi har længe arbejdet på udviklingen af Vordingborg Station og området omkring stationen. Der er etableret parkeringspladser, de almene boliger er under opførsel og snart anlægger vi to nye uderum: Algade forskønnes, og der etableres en plads til byens unge i tilknytning til Campuscaféen. Nu skaber vi også gode forhold til byens mange musikere, men også til dem, der skal videre fra Vordingborg med bus og tog og har ventetid. Projektet er i høj grad med til at styrke byens position som regionalt kraftcenter på uddannelses- og infrastrukturområdet. Det kan vi være meget stolte af” siger Anders J. Andersen, Formand for Klima- og Teknikudvalget.

Med Realdania, som medfinansierer hele projektet i og omkring stationen, har der de seneste måneder været fuld gang i omdannelsen af stationsbygningens kælder til øvelokaler for byens øve foreninger, som har manglet et øve sted.

Renoveringen forventes færdig i løbet af sommeren 2022.

”Både renoveringen af bygningen, men også den snarlige indsats med forskønnelse af byens uderum omkring stationen, samtidig med opførslen af det nye stationsnære boligbyggeri, gør, at vi vil kunne mærke forskellen i Vordingborg by. Her får Algade sin egen form for indgang til byens handelsgade, som på samme måde markerer sig i den østlige ende med vores flotte slotstorv. Der skabes historiske referencer, ved også i stationsprojektet, at anvende røde teglbelægninger og gribe ”De Røde Løbere”, der dermed sendes afsted fra stationen. Stationsbygningen, som markant ankomst og indgang til bymidten, ser vi som et vigtigt element for en levende bymidte” fortæller Philippine Scholl Ain, Fagchef for Plan og Klima.

Om projektet

Vordingborg Kommune fik i 2019 tilsagn om 7,35 mio. kr. fra Realdania til finansiering af et omdannelsesprojekt, til udvikling af stationsområdet i Vordingborg. Vordingborg Kommune har bidraget med tilsvarende beløb i kommunal medfinansiering.

Projektets formål er:

• At skabe et fællesrum for studerende og for unge iværksættere i Vordingborg Station

• I samarbejde med private investorer at skabe nye spændende byrum omkring stationsbygningen, samt etablere nye parkeringsarealer til pendlere

• At etablere synlige forbindelser til uddannelsesstederne

Renoveringen af ventesalen forventes færdig 1. juli 2022.

Totalrådgiver på opgaven er arkitekt Trolle Kieler. Byggefirmaet PKC A/S har vundet totalentreprisen på anlægget i forhallen. MOE A/S er totalrådgiver på opgaven med etablering af øvelokale, der bl.a. indebærer lydisolering, udluftning og renovering af lokalerne.

Det samlede projekt med uderum forventes afsluttet i 2023.

Kilde

Foto: ABW